Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.002836
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)
Trực tuyến:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)
Nộp qua bưu chính công ích:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)

Thời hạn giải quyết 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện - Mã kết quả:000.00.00.G04-KQ003483 - Kết quả:Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Số văn bản: 119/2021/NĐ-CP - Tên văn bản: Nghị định 119/2021/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ
- Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ cho Cục Đường bộ Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC:
- Trước khi điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định cho Cục Đường bộ Việt Nam, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam;
- Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Lào theo mẫu.
Số bộ hồ sơ 1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không