Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.010712
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị)
Trực tuyến:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị)
Nộp qua bưu chính công ích:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị)

Thời hạn giải quyết 2 Ngày làm việc(Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị)
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục ĐBVN, Sở GTVT
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT
Kết quả thực hiện - Mã kết quả:000.00.00.G04-KQ003452 - Kết quả:Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Số văn bản: 119/2021/NĐ-CP - Tên văn bản: Nghị định 119/2021/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Đơn vị kinh doanh vận tải gửi thông báo đến:

 - Cục Đường bộ Việt Nam đối với tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đối với tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước (sau đây gọi là Sở Giao thông vận tải). - Bến xe đầu tuyến phía Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC:
- Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan quản lý tuyến thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác;
- Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng hoạt động sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày.

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không