Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.000318
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(- Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)
Trực tuyến:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(- Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)
Nộp qua bưu chính công ích:
- Thời gian giải quyết: 2 Ngày làm việc(- Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)

Thời hạn giải quyết 2 Ngày làm việc(- Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị)
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện - Mã kết quả:KQ.G04.000036 - Kết quả:Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia - Mã kết quả:KQ.G04.000035 - Kết quả:Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Số văn bản: 119/2021/NĐ-CP - Tên văn bản: Nghị định 119/2021/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC
- Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia đến Cục Đường bộ Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC
* Ngừng khai thác tuyến - Đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia khi không có nhu cầu khai thác trên tuyến hoặc ngừng phương tiện phải thông báo bằng văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam và nộp lại cho Cục Đường bộ Việt Nam thông báo khai thác tuyến, giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác trên tuyến; Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng hoạt động sau khi đã thông báo tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày; - Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản thông báo ngừng khai thác tuyến và thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác.
* Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến - Trước khi điều chỉnh tần suất chạy trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam; - Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến theo mẫu.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượn
Đối với trường hợp ngừng khai thác tuyến: Văn bản đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định theo mẫu
Đối với trường hợp điều chỉnh tần xuất chạy xe trên tuyến: Văn bản điều chỉnh tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách theo mẫu Mẫu 2
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC