Điều chỉnh cập nhật tải trọng, khổ giới hạn năm 2019

Sở GTVT Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Ninh

Cục QLĐB I, Cục QLĐB I (năm 2020)

Cục QLĐB II

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Cục QLĐB III

Sở GTVT Đà Nẵng

Sở GTVT Đăk Nông

Sở GTVT Điện Biên

Sở GTVT Gia Lai

Sở GTVT Hà Nội

Sở GTVT Hòa Bình

Hòa Bình BOT

Sở GTVT Kiên Giang

Sở GTVT Lai Châu

Sở GTVT Lào Cai

Sở GTVT Nam Định

Sở GTVT Ninh Thuận

Sở GTVT Phú Thọ: File 1, File 2

Sở GTVT Phú Yên

Sở GTVT Quảng Ngãi: File 1, File 2

Sở GTVT Tây Ninh

Sở GTVT Thái Bình, Thái Bình BOT, Thái Bình BOT 2, Thái Bình BOT 3, Thái Bình BOT 4

Sở GTVT Thừa Thiên Huế

VEC