Thông tin chi tiết:
Nguyễn Mạnh Thắng
Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng
Ngày sinh 28/04/1970
Giới Tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 04 3795 5141
Email thangnm@drvn.gov.vn
Mạng xã hội

Tiểu sử:

   - 09/1994 - 02/1997: Cán bộ phòng Thiết kế Công ty Tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

   - 03/1997 - 11/2009: Chuyên viên Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải;

   -12/2009 - 05/2011: Chuyên viên chính Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải;

   - 06/2011 - 9/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải;

   -10/2015 - nay: Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, công tác:

- Khoa học công nghệ, môi trường (trừ KHCN, môi trường liên quan đến vận tải, phương tiện người lái và công tác môi trường dự án do lãnh đạo Tổng cục khác phụ trách);

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình quản lý, bảo trì các công trình cầu lớn, hầm;

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình và an toàn giao thông (trừ lĩnh vực đã phân công cho các Phó Tổng Cục trưởng khác);

- Xây dựng văn bản QPPL, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, quy hoạch liên quan đến đường cao tốc; công tác quản lý, khai thác, bảo trì và ATGT đường cao tốc (bao gồm cả Trạm dừng nghỉ và hạ tầng kỹ thuật vận tải có liên quan trên đường cao tốc);

- Quản lý, khai thác cầu dây treo và cầu có kết cấu đặc biệt trên phạm vi toàn quốc;

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cầu và đường;

- Phụ trách địa bàn Cục QLĐB IV và các Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB IV bao gồm nhiệm vụ cụ thể như sau:

     + Quản lý, khai thác, bảo trì tuyến quốc lộ (bao gồm cả các công trình, dự án đầu tư theo hình thức PPP);

     + An toàn giao thông đường bộ (tuyên truyền, tổ chức giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT, xây dựng, sửa chữa các công trình ATGT…);

     + Kiểm soát tải trọng phương tiện;

     + Khắc phục, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

     + Quản lý, thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường bộ.

- Chỉ đạo các Dự án:

     + Dự án cải tạo nâng cấp QL.61 đoạn Cái Tư -Gò Quao tỉnh Kiên Giang;

     + Dự án xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh (ITS) cho mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc; các dự án hỗ trợ kỹ thuật và dự án khác liên quan đến đường cao tốc;

     + Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực bảo trì đường bộ do JICA tài trợ (giai đoạn 2); Dự án thu phí tự động không dừng và KSTTX trên toàn quốc (giai đoạn 1) áp dụng cho QL.1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO; Dự án đầu tư hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ.

b) Giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo các công tác:

- Xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa bàn Cục QLĐB IV và Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB IV;

- Tổ chức thực hiện xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương khu vực Cục QLĐB IV thuộc Dự án LRAMP;

- Chuyển đổi mô hình tổ chức các Trung tâm Kỹ thuật đường bộ;

- Hợp tác quốc tế (trừ lĩnh vực vận tải, phương tiện, người lái).

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ KHCN, MT&HTQT; Cục Quản lý đường bộ cao tốc; Cục QLĐB IV; Ban QLDA 8 và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

d) Đảm nhận chức danh: Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật của Tổng cục.