Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Huyện
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện
Ngày sinh 20/03/1962
Giới Tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 04 3857 1542
Email huyennv@drvn.gov.vn
Mạng xã hội

Tiểu sử

10/1984 - 09/1989: Đội trưởng đội TCCG - Công ty công trình ngầm thủy điện Sông đà - Hòa Bình

09/1989 - 10/1990: Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng số 9 - Bộ Xây dựng

10/1990 - 12/1994: Đội phó Đội công trình 2 - Công ty Công trình giao thông 208

01/1995 - 01/1996: Phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp công trình 2 - Công ty Công trình giao thông 208

02/1996 - 05/1999: Bí thư chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp công trình 2, Chủ tịch Công đoàn xí nghiệp - Công ty Công trình giao    thông 208, Ủy viên BTV Đảng ủy Công ty CTGT 208

06/1999 - 05/2001: Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty CTGT 208, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty

06/2001 - 06/2003: Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CTGT 208, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty

07/2003 - 12/2005: Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CTGT 208, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Tổng công ty

12/2005 - 10/2006: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP XDCTGT Cienco 208; Ủy viên BCH, Ủy viên ban thường vụ Đẳng bộ Tổng Công ty khóa X

11/2006 - 10/2008: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty XD CTGT 4; Chủ tịch HĐQT công ty CP ĐTPT&XD CTGT 208

11/2008 - 07/2009: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT 4;  Chủ tịch HĐQT Công ty CP DTPTXDCTGT 208 

2009 - 2012: Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty XDCTGT 4

2012 - 05/ 2014: Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Từ 06/2014: Tổng cục Trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Phân công nhiệm vụ

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Tổng cục được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ĐBVN thuộc Bộ GTVT;

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác (trừ các nội dung phân công cho Phó Tổng Cục trưởng phụ trách):

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành GTVT đường bộ;

- Công tác kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, tài chính;

- Cải cách hành chính;

- Công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng - kỷ luật;

- Hợp tác quốc tế;

- Thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền cho Tổng cục ĐBVN quyết định đầu tư;

- Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Tổng cục làm Chủ đầu tư, quyết định đầu tư thuộc địa bàn từ tỉnh Thanh Hóa trở ra phía Bắc;

- Phụ trách địa bàn Cục QLĐB I và các Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB I, bao gồm nhiệm vụ cụ thể như sau:

     + Xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

     + Quản lý, khai thác, bảo trì tuyến quốc lộ (bao gồm cả các công trình, dự án đầu tư theo hình thức PPP);

     + An toàn giao thông đường bộ (tuyên truyền, tổ chức giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT, xây dựng, sửa chữa các công trình ATGT…);

     + Kiểm soát tải trọng phương tiện;

     + Khắc phục, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

     + Quản lý, thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường bộ.

- Chỉ đạo các Dự án:

     + Dự án Quản lý tài sản đường bộ (VRAMP);

     + Dự án Cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương khu vực Cục QLĐB I;

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD đường bộ, Cục QLĐB I và Ban QLDA 3.

d) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tổng cục.

- Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng của Tổng cục.

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Tổng cục; Ủy viên Ban chỉ đạo CCHC của Bộ GTVT.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.