Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Ảnh
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Ảnh
Ngày sinh 20/02/1983
Giới Tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 04 3795 5141
Email anhnx@drvn.gov.vn
Mạng xã hội

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, công tác:

Phụ trách chung về hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (chế độ, chính sách, nguồn vốn, an toàn thi công, báo cáo và các nội dung khác có liên quan);

- Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Tổng cục làm chủ đầu tư, quyết định đầu tư thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trở vào (không bao gồm các dự án phân công cho Phó Tổng cục trưởng khác).

- Việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các Dự án được phân công theo dõi, chỉ đạo;

- Phụ trách địa bàn Cục QLĐB II và các Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB II, bao gồm nhiệm vụ cụ thể như sau:

     + Quản lý, khai thác, bảo trì tuyến quốc lộ (bao gồm cả các công trình, dự án đầu tư theo hình thức PPP);

     + An toàn giao thông đường bộ (tuyên truyền, tổ chức giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT, xây dựng, sửa chữa các công trình ATGT…);

     + Kiểm soát tải trọng phương tiện;

     + Khắc phục, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

     + Quản lý, thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường bộ.

- Các vấn đề còn tồn tại đối với doanh nghiệp thuộc Tổng cục;

- Chỉ đạo các Dự án: Dự án tín dụng ngành GTVT (giai đoạn 2 của Dự án cầu yếu sử dụng vốn JICA); Dự án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên; Dự án xây dựng cầu dân sinh thuộc chương trình Nhịp cầu yêu thương; Dự án đầu tư sửa chữa, gia cường các cầu trên quốc lộ đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến.

b) Giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo các công tác:

- Quy hoạch, kế hoạch về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông;

- Xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa bàn Cục QLĐB II và các Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB II;

- Chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT giao Tổng cục làm chủ đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền cho Tổng cục quyết định đầu tư.

- Tổ chức thực hiện xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương khu vực Cục QLĐB II thuộc Dự án LRAMP;

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục QLĐB II và Ban QLDA 4.

d) Đảm nhận các chức danh:

- Tham gia Ban chỉ đạo tiểu vùng sông Mê Kông, biên giới của Nhà nước.

- Thành viên Hội đồng nghiệm thu các cấp đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở các dự án được phân công.