Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Cường
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh 16/08/1970
Giới Tính Nam
Trình độ Kỹ sư cầu đường
Điện thoại 0913219281
Email nguyenxuancuong@drvn.gov.vn
Mạng xã hội

Tiểu sử:

- Từ 10/1993 đến 02/2003: Nhân viên, đội phó Phòng kế hoạch, Phó Giám đốc Dự án Công ty QL&SCĐB 236

- Từ 03/2003 đến 11/2005: Giám đốc Công ty QL&SCĐB 244

- Từ 12/2005 đến 10/2011: Tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ II

- Từ 11/2011 đến nay: Phó Tổng cục Trường Tổng cục ĐBVN

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, công tác:

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và định mức quản lý bảo trì công trình đường bộ (trừ lĩnh vực của Phó Tổng cục trưởng khác phụ trách);

- Việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các Dự án được phân công theo dõi, chỉ đạo;

- Phụ trách địa bàn Cục QLĐB III và các Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB III, bao gồm nhiệm vụ cụ thể như sau:

     + Quản lý, khai thác, bảo trì tuyến quốc lộ (bao gồm cả các công trình, dự án đầu tư theo hình thức PPP);

     + An toàn giao thông đường bộ (tuyên truyền, tổ chức giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT, xây dựng, sửa chữa các công trình ATGT…);

     + Kiểm soát tải trọng phương tiện;

     + Quản lý, thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường bộ.

- Phụ trách chung công tác khắc phục, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên toàn quốc; trực tiếp chỉ đạo công tác này trên địa bàn Cục QLĐB III và các Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB III;

- Phụ trách chung các công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo trì, khai thác các công trình, dự án đầu tư theo hình thức PPP;

- Giao thông nông thôn và giao thông địa phương;

- Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động;

- Chế độ, chính sách, định mức, lao động, tiền lương;

- Quan hệ công chúng; công tác thông tin, báo chí;

- Chỉ đạo công tác phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội;

- Quân sự và dân quân tự vệ;

- Tài chính - kế toán Cơ quan Tổng cục;

- Chỉ đạo Dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên quốc lộ; Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan ATGT trên các tuyến quốc lộ; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống ATGT giữa đường sắt và đường bộ (giai đoạn 2).

b) Giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo các công tác:

- Xây dựng văn bản QPPL, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, quy hoạch về các lĩnh vực quản lý, bảo trì và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giao thông địa phương; thanh tra chuyên ngành đường bộ;

- Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trực tiếp chỉ đạo công tác này trên địa bàn Cục QLĐB III và các Sở GTVT thuộc địa bàn Cục QLĐB III;

- Tổ chức thực hiện xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương khu vực Cục QLĐB III thuộc Dự án LRAMP;

- Tổ chức cán bộ; thi đua - khen thưởng.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng; Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Cục QLĐB III; Ban QLDA 5 và Tạp chí Đường bộ VN.

d) Đảm nhận chức danh:

- Thủ trưởng Cơ quan Tổng cục.

- Người phát ngôn chính thức của Tổng cục.

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng cục.

- Phó Trưởng Ban thường trực phòng chống tham nhũng của Tổng cục.

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng Tổng cục.

- Trưởng ban Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Tổng cục.

- Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ TW.