Thông tin chi tiết:
Phan Thị Thu Hiền
Phó Tổng cục trưởng Phan Thị Thu Hiền
Giới Tính Nữ
Điện thoại 04237955141
Email thuhien@drvn.gov.vn
Mạng xã hội

Phân công nhiệm vụ

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, công tác:

- Xây dựng văn bản QPPL về lĩnh vực vận tải và phương tiện người lái;

- Đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; đăng ký xe máy chuyên dùng; kỹ thuật phương tiện, thiết bị chuyên dùng cơ giới đường bộ;

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý lĩnh vực vận tải và giấy phép lái xe;

- Vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải; chiến lược, quy hoạch phát triển vận tải đường bộ; khoa học công nghệ, môi trường liên quan đến vận tải và phương tiện người lái;

- Quản lý nhà nước về hạ tầng vận tải (bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và hạ tầng khác có liên quan) trừ công trình hạ tầng vận tải trên đường cao tốc;

- Phụ trách chung về công tác an toàn giao thông đường bộ; trực tiếp chỉ đạo công tác đấu nối đường nhánh vào quốc lộ (kể cả đóng, mở dải phân cách) và quản lý tải trọng phương tiện; công tác cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;

- Đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;

- Chỉ đạo các đề án, dự án:

     + Dự án giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số; Dự án giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT; Dự án thử nghiệm vận tải xanh; Đề án (đầu tư xây dựng) điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến QL;

     + Dự án thành phần 2 trang bị 67 bộ cân lưu động thuộc Dự án ĐTXD 11 Trạm KTTTX và trang bị 67 bộ cân lưu động giai đoạn 2013-2015;

     + Dự án khảo sát kiểm chứng với khu vực tư nhân nhằm giới thiệu các công nghệ của Nhật Bản trong phát hiện xe quá tải bằng phương pháp cân động.

b) Giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo các công tác:

- Xây dựng đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về ATGT; quản lý tải trọng xe;

- Hợp tác quốc tế về vận tải và phương tiện người lái;

- Cải cách hành chính.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Vụ Quản lý phương tiện và người lái, Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông và các Trường thuộc Tổng cục.

d) Đảm nhận chức danh:

- Trưởng Ban chỉ đạo công tác kiểm soát tải trọng xe.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp với Tổng cục Cảnh sát.

- Phó Trưởng ban thường trực - Ban Chỉ đạo CCHC Tổng cục.