Hội nghị quán triệt Nghị quyết chuyên đề 06-NQ/ĐU và phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sáng ngày 11/11/2022, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, 200 cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết chuyên đề 06-NQ/ĐU và phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Việt Hưng, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục.

Phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh Cục Đường bộ Việt Nam xác định công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, hạn chế xuống cấp và hư hỏng công trình, kéo dài thời gia khai thác sử dụng và giảm khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ là nhiệm vụ thường xuyên, xương sống của ngành Đường bộ cần được thực hiện tốt, nhất là trong điều kiện khi trách nhiệm để xảy ra hư hỏng gây mất an toàn đã được quy định trong Bộ Luật hình sự và các quy định của pháp luật, trách nhiệm trong việc duy trì hệ thống đường bộ đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm Quốc phòng, An ninh.

Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/ĐU của Đảng ủy Cục ĐBVN về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với 8 mục tiêu và 8 giải pháp đồng bộ. Nghị quyết đề ra thực hiện các giải pháp đồng bộ để khắc phục các tồn tại, hạn chế và sử dụng, phát huy các tiềm năng, nguồn lực khả thi nhằm thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng quốc lộ đảm bảo chất lượng, cải thiện về an toàn giao thông, cải thiện chất lượng phục vụ vận tải theo hướng an toàn, thông suốt, êm thuận, hệ thống báo hiệu hoạt động hiệu quả; phát hiện và có biện pháp phòng ngừa, xử lý sớm không để cầu và các công trình đang khai thác sử dụng có nguy cơ dẫn đến sự cố hoặc xảy ra sự cố công trình.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn quán triệt Nghị quyết 06-NQ/ĐU

Đồng chí Lê Hồng Điệp, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trình bày báo cáo chuyên đề trước Hội nghị với năm nội dung: giới thiệu danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo trì đường bộ; một số quy định về bảo trì công trình đường bộ; quy trình bảo trì đường bộ; quy định về xác định chi phí quản lý bảo trì, sử dụng khai thác vận hành công trình đường bộ.

Đồng chí Lê Hồng Điệp báo cáo chuyên đề về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của Cục Đường bộ Việt Nam năm 2022. Hội nghị hướng tới việc tăng cường tuyên truyền phổ biến các Nghị định, Thông tư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn; qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn, tạo sự chuyển biến về tinh thần, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành đường bộ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nguồn: Đảng ủy, Công đoàn Cục ĐBVN