“Kiên quyết xóa hết ổ gà trên các tuyến quốc lộ”

Kiên quyết xóa hết ổ gà trên các tuyến quốc lộ” là chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Nguyễn Văn Huyện chỉ đạo tại buổi họp.

 

Tại Hội nghị, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính Nguyễn Hải Vinh cho biết: Tháng 10, Tổng cục ĐBVN được Bộ GTVT giao 07 nhiệm vụ thông qua việc rà soát các Thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ; đã hoàn thành 07 nhiệm vụ, đạt 100%; không có nhiệm vụ nào quá hạn. Ngoài các nội dung thực hiện báo cáo Bộ GTVT (định kỳ theo tháng), Tổng cục chủ động triển khai các nhiệm vụ khác bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo các văn bản QPPL đã trình theo yêu cầu của Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ. Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành, Ủy ban của Quốc hội, Ban của Đảng để hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Thực hiện rà soát các Luật, Bộ luật chuyên ngành GTVT và các văn bản QPPL khác liên quan đến chủ trương phân cấp, phân quyền. Hoàn thiện trình Bộ GTVT dự thảo: Đề án đổi mới cơ chế phân cấp trong quản lý, bảo trì KCHTGT; Đề án kiểm soát tải trọng xe tự động trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng GTĐB, chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên (BDTX), vận hành khai thác hệ thống quốc lộ, cầu, hầm, phà bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu vận tải, nhu cầu đi lại của người dân. Kết quả thực hiện công tác BDTX tính đến ngày 11/11 ước đạt hơn 90% kế hoạch cả năm, dự kiến đến 31/12 đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt một số dự án sửa chữa định kỳ (SCĐK) bổ sung Kế hoạch năm 2021.  Triển khai công tác thẩm định, phê duyệt các dự án SCĐK theo Kế hoạch 2022 đã được Bộ GTVT chấp thuận, tính đến ngày 31/10/2021 đã hoàn thành 100% công tác thẩm định, phê duyệt. Hiện nay, đang tổng hợp kết quả thẩm định, phê duyệt và tiếp tục thẩm định, trình phê duyệt đối với các dự án SCĐK được Bộ GTVT chấp thuận bổ sung vào Kế hoạch bảo trì 2022.  Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với các dự án SCĐK thuộc Kế hoạch 2020-2021 đã được giao kế hoạch chi để đảm bảo hoàn thành 100% tiến độ giải ngân. Rà soát, cập nhật, công bố bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu đường trên hệ thống quốc lộ. Tổ chức tiếp nhận đưa vào sử dụng, xác nhận hết bảo hành đối với các dự án XDCB; thỏa thuận công trình thiết yếu;

Công tác ATGT, rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; ưu tiên sơn kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, đèn chiếu sáng tại các nút giao đông dân cư. Riêng các tuyến đường đèo dốc, vực sâu nguy hiểm tăng cường tường phòng hộ, xây dựng các đường cứu nạn, hốc cứu nạn để cứu nguy cho các xe mất phanh; hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc. Tháng 10 năm 2021, đã xử lý 6 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; sơn kẻ 08km vạch sơn đường; thay thế, điều chỉnh 141 biển báo, sửa chữa, bổ sung 07 km hộ lan tôn sóng. Ban hành hướng dẫn tạm thời thiết kế và lắp đặt lan can phòng hộ tường lốp trên đường bộ theo quy định tại Điều 86, Điều 90 QCVN41:2019/BGTVT. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp “Tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên QL.1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm”; ưu tiên rà soát, xử lý các điểm đen mới phát sinh; cập nhật các điểm tiềm ẩn TNGT trong xây dựng kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo.

Công tác KSTTX, tiếp tục chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT tăng cường công tác KSTTX; phối hợp đồng bộ trong công tác KSTTX, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và sự chuyển biến về nhận thức của chính quyền các địa phương, các đơn vị chủ hàng, chủ phương tiện nhằm giảm thiểu tình trạng xe quá tải. Các Cục QLĐB, Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra 3.392 xe, trong đó có 279 xe vi phạm, tước 72 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 1,53 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống thiên tai, thường trực 24/24h, theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai nhiệm vụ về công tác PCTT&TKCN năm 2021, kịp thời xử lý khi có mưa bão xảy ra, không để tình trạng bị động. Do ảnh hưởng của bão số 08 diễn ra từ ngày 14 – 17/10/2021 trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên, gây thiệt hại trên 14 quốc lộ: QL.1, QL.1D, QL.7, QL.8, QL.9, QL.9D, QL.12C, QL.14G, QL.19, QL.46B, QL.49, QL.49C, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông ước tính tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng, cụ thể: 50 vị trí ngập nước, 60 vị trí sạt lở với khối lượng khoảng 60.000m3 và làm hư hỏng khoảng 10.000m2 mặt đường. Tổng cục ĐBVN đã kịp thời chỉ đạo xử lý bão lũ bước 1, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt.

Công tác quản lý vận tải, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị của các Sở GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải. Triển khai thực hiện Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ GTVT, yêu cầu các Sở GTVT khẩn trương triển khai thí điểm hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chỉ đạo các Sở GTVT kiểm tra, rà soát, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ GTVT về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng hợp sửa đổi, bổ sung danh mục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc. Tiếp tục chỉ đạo các Sở GTVT triển khai thực hiện thí điểm hệ thống xử lý dữ liệu từ Camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải. Tiếp nhận, giải quyết 12 hồ sơ TTHC lĩnh vực vận tải; lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận, giải quyết 460 hồ sơ TTHC.

Vận tải quốc tế, tiếp tục hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới. Chuẩn bị các nội dung, tổ chức Hội nghị lần thứ 11 về vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung bằng hình thức trực tuyến (từ ngày 16 -17/11/2021). Tiếp tục hoàn thiện các nội dung trong sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt – Lào và Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt – Lào. Công tác quản lý phương tiện, người lái Tiếp tục thử nghiệm, đánh giá việc thực hiện các thủ tục hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:105:2020/BGTVT; thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (cabin học lái xe) theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN:106:2020/BGTVT. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp công nghệ thông tin để lựa chọn đơn vị tham gia hỗ trợ thí điểm phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và hệ thống giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe. Tổ chức tập huấn cho các Sở GTVT và triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công quốc gia tại 12 tỉnh, thành phố theo đúng tiến độ của Chính phủ và Bộ GTVT. Thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện, mở rộng triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”. Tiếp nhận 1.588 hồ sơ, trong đó có 1.062 hồ sơ cấp GPLX trong nước; 441 hồ sơ cấp GPLX quốc tế, 03 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Trung tâm SHLX đủ điều kiện hoạt động, 01 hồ sơ cấp GPĐTLX và 66 hồ sơ cấp giấy phép xe tập lái. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 12.993 hồ sơ, trong đó có 10.098 hồ sơ cấp GPLX trong nước; 2.141 hồ sơ cấp GPLX quốc tế, 84 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Trung tâm SHLX, 02 hồ sơ cấp GPĐTLX, 60 Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và 608 hồ sơ cấp giấy phép xe tập lái.

Công tác quản lý dự án BOT trong giai đoạn kinh doanh, khai thác, chỉ đạo các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án tăng cường công tác QLBT các đoạn tuyến BOT đảm bảo ATGT. Đối với 09 dự án BOT đang tạm dừng và dừng thu phí chờ quyết toán hợp đồng dự án, Tổng cục ĐBVN đã yêu cầu các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình theo quy định của pháp luật và hợp đồng, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn giao thông cho đến khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra mất ATGT. Hoàn thành quyết toán giai đoạn kết thúc đến thời điểm dừng thu phí đối với Dự án BOT QL.2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên.

Công tác khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế, tiếp tục chỉ đạo vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc; kết nối dữ liệu các trạm thu phí với hệ thống quản lý giám sát thu phí của Tổng cục ĐBVN; Hệ thống VRAMS với Hệ thống PMS, VBMS và duy trì phần mềm quản lý hồ sơ số hóa.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban.

Chỉ đạo tại buổi họp, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đánh giá cao các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, trong 2 tháng cuối năm Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Dự thảo các văn bản QPPL và các Đề án đã trình Bộ GTVT; Theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2021, đảm bảo giải ngân toàn bộ vốn giao; Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo trì bổ sung trên QL.1 và một số tuyến quốc lộ trọng yếu để nâng cao năng lực khai thác trên các trục huyết mạch, đảm bảo giao thông an toàn, thuận lợi.

Đối với công tác bảo trì, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị  tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư, Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án SCĐK, tăng cường công tác quản lý chất lượng và tiến độ giải ngân, bảo đảm hoàn thành 100% vốn kế hoạch năm 2021. Thực hiện các biện pháp trong BDTX, sửa chữa định kỳ, đột xuất, kiểm tra, kiểm định, quan trắc vv… nhằm hạn chế sự xuống cấp của các tuyến đường bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT trong công tác quản lý, bảo trì công trình năm 2021; thỏa thuận KHBT năm 2021, 2022 theo quy định.

Công tác ATGT, KSTTX và phòng, chống thiên tai, tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT điều chỉnh phân luồng giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và trạm thu phí khi có nguy cơ ùn tắc, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Tiếp tục rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh, có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo giao thông an toàn, êm thuận; tập trung sửa chữa, chỉnh trang các công trình an toàn giao thông như: bổ sung các vạch sơn kẻ đường, sơn lại các vạch sơn bị mờ, lắp đặt các đinh phản quang, tiêu phản quang, tường phòng hộ, biển báo, đường cứu nạn, hốc cứu nạn trên các tuyến đường nguy hiểm (đèo dốc, sương mù, vực sâu). Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Chính phủ về “Giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên QL.1A và các tuyến Quốc lộ trọng điểm”.

 

Công tác quản lý vận tải, tiếp tục tổng hợp sửa đổi, bổ sung danh mục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh báo cáo Bộ GTVT theo định kỳ. Tiếp tục chỉ đạo các Sở GTVT triển khai thực hiện thí điểm hệ thống xử lý dữ liệu từ Camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải.

Công tác quản lý phương tiện, người lái, tiếp tục tổ chức tập huấn công tác lái xe an toàn và triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe cho các Sở GTVT, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sớm triển khai áp dụng nội dung sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong toàn quốc.

Theo dõi, đôn đốc các Sở GTVT triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kiểm tra, kiểm chuẩn cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Công tác xây dựng cơ bản, tập trung tối đa đôn đốc các Ban QLDA bằng mọi biện pháp để giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2021 đã bố trí cho các dự án. Một số dự án có tiến độ gấp: QL.31 tỉnh Bắc Giang phê duyệt DAĐT trong tháng 12/2021; QL.9 tỉnh Quảng Trị, tổ chức đấu thầu Gói thầu tư vấn thiết kế BVTC, phấn đấu ký hợp đồng xây dựng trong tháng 3, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2022.

Công tác khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế, tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc; công tác kiểm định cầu. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đường bộ; dự án quản lý khai thác, giám sát dữ liệu thu phí sử dụng đường bộ.