Ngày 25/12/1951 – Ngày thành lập của ngành Giao thông vận tải Đường bộ

Ngày 27/4/2023, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) có Thư gửi các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục/Cục ĐBVN; các đồng chí cán bộ hưu trí thuộc Tổng cục/Cục ĐBVN và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục ĐBVN thông tin về ngày thành lập của ngành Giao thông vận tải Đường bộ; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn và cám ơn những đóng góp của các đồng chí vào truyền thống của ngành Giao thông vận tải Đường bộ.

Theo đó, để tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước và kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Giao thông vận tải Đường bộ, căn cứ vào tài liệu lịch sử Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam và trên cơ sở tham khảo, xin ý kiến của một số đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục/Cục ĐBVN qua các thời kỳ, Tập thể Lãnh đạo và Ban chấp hành Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất chọn ngày 25/12/1951, là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 72/SL thành lập Sở Vận tải thuộc Bộ Giao thông công chính và công bố tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay đã được Bộ GTVT tôn tạo là Khu di tích) để kỷ niệm ngày thành lập của ngành Giao thông vận tải Đường bộ.

Giao thông vận tải Đường bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng – an ninh quốc gia. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và với sự nỗ lực vượt bậc, cống hiến công sức, trí tuệ, xương máu của các thế hệ cán bộ, công nhân viên xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển đất nước, đến nay Giao thông vận tải Đường bộ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, làm nên những kỳ tích, chiến công vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi trước mở đường để thúc đẩy phát triển đất nước; đồng thời góp phần quan trọng xây dựng truyền thống “Dũng cảm, Thông minh, Sáng tạo” của ngành Giao thông vận tải.

Phòng Tổ chức – Hành chính