Lễ ký kết Chương trình phối hợp về công tác Khoa học công nghệ – Môi trường năm 2023-2025 giữa Cục ĐBVN và Hội KTKT Cầu đường Việt Nam

Ngày 04/01/2023, Cục Đường bộ Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác Khoa học công nghệ – Môi trường năm 2023-2025.

Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức và Cục trưởng Cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường cùng ký kết Chương trình phối hợp về công tác Khoa học công nghệ – Môi trường năm 2023-2025

Tại buổi lễ ký kết, Cục Đường bộ Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam bàn thảo các nội dung phối hợp có tính thường xuyên, kế thừa các chương trình phối hợp đã thực hiện ở các giai đoạn trước đây về tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ; tham gia tư vấn và phản biện; xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tế tình hình quản lý giao thông đường bộ năm 2023-2025.
Trong đó, một số nội dung cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2023 đến 2025 bao gồm:
1. Xây dựng và hoàn thiện chỉ dẫn về cắm biển báo hiệu đường bộ phù hợp với đặc điểm Việt Nam và thông lệ Quốc tế. Thử nghiệm và đánh giá tính phù hợp của Chỉ dẫn cắm biển báo hiệu đường bộ ở một số tuyến đường bộ.
2. Hoàn thiện và nâng cao một bước Công nghệ hiện đại trong chẩn đoán trạng thái kỹ thuật (sức khỏe) của các công trình cầu.
– Tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mạng nơron nhân tạo (ANN), mạng nơron tích chập (CNN) trong chẩn đoán trạng thái kỹ thuật (sức khỏe) của các công trình cầu, trước mắt thử nghiệm cho một số cầu lớn.
– Để thực sự nâng cao chất lượng, độ chính xác và tin cậy của công tác kiểm định đánh giá chất lượng một số công trình cầu, Hội và Cục ĐBVN sẽ thành lập tổ chuyên gia, phối hợp với Viện KHCN GTVT để nghiên cứu, lựa chọn các công nghệ chẩn đoán trạng thái kỹ thuật (sức khỏe) cầu hiện đại, phù hợp với yêu cầu quản lý của Cục ĐBVN để triển khai áp dụng.
– Đề nghị Cục ĐBVN giao cho Viện KHCN GTVT kiểm định một số công trình cầu lớn do Cục ĐBVN quản lý để Tổ chuyên gia của Hội, Cục và Viện kiểm chứng các công nghệ hiện đại trong chẩn đoán trạng thái kỹ thuật (sức khỏe) của các công trình cầu được nghiên cứu, ứng dụng.
3. Phối hợp triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng môi trường không khí trong các hầm giao thông đường bộ; chú trọng các vấn đề chất lượng khí thải, nồng độ bụi tĩnh điện, khả năng phòng cháy nổ…
4. Ưu tiên xây dựng và mở rộng phổ biến thông tin liên quan đến công tác quản lý đường bộ trên Tạp chí Cầu Đường Việt Nam; phối hợp cung cấp thường xuyên và đầy đủ thông tin về những vấn đề xã hội, ngành GTVT quan tâm trong công tác quản lý đường bộ để đăng tải trên chuyên mục của Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang Web của Hội và của Cục ĐBVN.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Cục ĐBVN và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Phòng Tổ chức – Hành chính