A- A A+

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode

Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản bổ sung một sios nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode.

CSGT phân luồng phương tiện tại một chốt kiểm dịch.

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo ngày 17/7/2021 tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải (GTVT) với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 18/7/2021, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 4977/TCĐBVN-VT về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 4979/TCĐBVN-VT về việc triển khai sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải.

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp thuận lợi cho đơn vị vận tải trong việc đăng ký Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode (sau đây gọi là Giấy nhận diện phương tiện) để được ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Có văn bản hướng dẫn đơn vị vận tải trên địa bàn về đối tượng được đăng ký Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm như: Xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe công ten nơ và các loại xe chuyên dụng vận chuyển các loại hàng hóa sau: Hàng hóa thiết yếu theo hướng dẫn tại văn bản số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; Hàng hóa thiết yếu khác theo hướng dẫn của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi nhận hàng của hành trình vận chuyển hàng hóa thiết yếu) hoặc đầu mối do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định; Hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các cơ sở sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố.

Đơn vị đăng ký Giấy nhận diện phương tiện lựa chọn một trong các đối tượng vận chuyển tại mục nêu trên. Phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai khi đăng ký, đồng thời thực hiện theo đúng các nội dung đã đăng ký; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Về cơ quan tiếp nhận đăng ký Giấy nhận diện phương tiện: là Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi đến (nơi trả hàng, trả khách).

Hướng dẫn các đơn vị vận tải: Lựa chọn Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh hoặc Sở Giao thông vận tải nơi đến (nơi trả hàng, trả khách) để gửi đề nghị đăng ký Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm tại địa chỉ: www.luongxanh.drvn.gov.vn; Đối với xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các cơ sở sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đề nghị Sở GTVT tham mưu cho UBND cấp tỉnh và BCĐ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phân công cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (Sở Công Thương; Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất; Ủy ban nhân dân quận/huyện,…) làm đầu mối tiếp nhận đăng ký Giấy nhận diện phương tiện của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để gửi Sở Giao thông vận tải địa phương thực hiện cấp.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 và văn bản số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục ĐBVN. Chi tiết đề nghị liên hệ Ông Trịnh Hữu Trung – Chuyên viên Vụ Vận tải, Email: trinhhuutrung0712@gmail.com, điện thoại: 094 9549805.


Tác giả: Đức Mạnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết