A- A A+

Triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

 Tổng cục ĐBVN vừa có Văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết của Chính phủ; chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao trong Nghị quyết. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phụ lục IV, mục B.I.

Tổng cục cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan gửi Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

Toàn văn Nghị quyết 30/NQ-CP xem tại đây.

VM


Nguồn: Tổng cục ĐBVN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết