Nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân

Ngày 07/9, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Phòng họp 206, trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam và trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị liên quan của Cục Đường bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Ngô Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan…

Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ GTVT phát biểu và

quán triệt triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT

Phát biểu chỉ đạo và quán triệt triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng, Bộ GTVT về công tác PCTN, TC, đồng chí Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho biết, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, TC đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo đồng chí Lâm Văn Hoàng, thời gian vừa qua, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và nỗ lực, cố gắng của ngành GTVT.

Quang cảnh Hội nghị tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam

“Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm, Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, TC: Từ năm 2020 đến nay, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT đã ban hành 45 Văn bản để quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện về Công tác PCTN, TC trong toàn Ngành” – đồng chí Lâm Văn Hoàng cho biết.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh PCTN, TC là trách nhiệm người đứng đầu; nếu thành lập Ban Chỉ đạo phải xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động cụ thể; phải có đầu mối tham mưu, giúp việc về PCTN, TC. Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền; các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền rộng rãi; đào tạo, tập huấn về PCTN, TC.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra,

giám sát và cụ thể hơn nữa là thực hiện công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập

Căn cứ hướng dẫn, xây dựng quy trình, quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại cơ sở, đồng chí Lâm Văn Hoàng đề nghị các cơ quan rà soát sửa đổi, kiến nghị sủa đổi các quy trình, quy định, quy chế nội bộ; đặc biệt tham mưu kịp thời xây dựng, hoàn thiện hệ thông Văn bản QPPL; cải cách hành chính; xây dựng hệ thống thông tin, công khai minh bạc; xây dựng quy tắc ứng xử phù hợp ngành, nghề; chuyển đổi vị trí công tác

Về giải pháp tăng cường phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Lâm Văn Hoàng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và cụ thể hơn nữa là thực hiện công tác kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập, cụ thể Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ, ngày 20/3/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Bộ GTVT.

GVC. Khổng Nguyệt Anh, Trường Cán bộ quản lý GTVT phổ biến

các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực

“Như vậy, Công tác PCTN, TC là công việc khó, liên quan đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, ở mọi công đoạn trong quản lý và triển khai thực hiện; Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT rất quan tâm; trách nhiệm trước tiên thuộc về cấp uỷ, người đứng đầu, cần sự vào cuộc của cả hệ thống, PCTN, TC cả trong suy nghĩ đến hành động’- đồng chí Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe GVC. Khổng Nguyệt Anh, Trường Cán bộ quản lý GTVT phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực; Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác PCTN, TC; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTN, TC giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”.

TS. Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

trình bày, trao đổi nội dung về “Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị nghe TS. Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày, trao đổi nội dung về “Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; bài học kinh nghiệm rút ra đối với các đơn vị, doanh nghiệp”.

Cuối Hội nghị, TS. Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trao đổi, chia sẻ một số lưu ý trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT thảo luận, giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác PCTN, T; công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân. Kết thúc hội nghị là đánh giá trắc nghiệm.

Nguồn: mt.gov.vn