Tăng chất lượng duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ phía Bắc

Khu Quản lý đường bộ I đã tổ chức Hội thi ‘Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông’ lần thứ nhất với sự tham gia của các các đơn vị quản lý đường bộ khu vực miền Bắc thuộc 25 tỉnh, thành phố.

Ông Trần Hưng Hà, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I phát biểu tại hội thi. Ảnh: BNEWS phát

Ông Trần Hưng Hà, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I phát biểu tại hội thi. Ảnh: BNEWS phát

Ngày 16/9, ông Trần Hưng Hà, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, hưởng ứng “Năm an toàn giao thông quốc gia” và nâng cao chất lượng duy tu phục vụ an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường, Khu Quản lý đường bộ I đã tổ chức Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023. Phạm vi các đơn vị tham gia là toàn bộ các đơn vị quản lý đường bộ khu vực miền Bắc thuộc 25 tỉnh, thành phố.

Ông Trần Hưng Hà cho hay, Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023 là một trong những hoạt động của ngành quản lý đường bộ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải về “Đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì đường bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 10/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thi đua nâng cao chất lượng duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các tuyến quốc lộ phía Bắc. Ảnh: BNEWS phát

Thi đua nâng cao chất lượng duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các tuyến quốc lộ phía Bắc. Ảnh: BNEWS phát

Theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I, Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023 không chỉ trở thành hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm hay trong công tác, mà còn tạo sự đoàn kết, gắn kết giữa các hạt quản lý đường bộ, đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên.

Trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, Hạt Quản lý đường bộ (Xí nghiệp, Đội, Trung tâm quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc) là đơn vị cơ sở cuối cùng của các công ty (các nhà thầu) ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ và đường cao tốc với Khu Quản lý đường bộ I và các Sở Giao thông Vận tải). Một tuyến quốc lộ được quản lý, bảo trì tốt và luôn thông suốt, an toàn là nhờ sự đóng góp công sức nhỏ bé của người công nhân, sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của cán bộ Hạt Quản lý đường bộ, trực tiếp là Hạt trưởng.

Cũng theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I, kết quả mà các Hạt Quản lý đường bộ đạt được trên cơ sở nội dung, tiêu chí đánh giá tổng thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Hạt Quản lý đường bộ về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công tác duy tu, bảo trì; công tác phòng chống lụt bão; công tác quản lý, theo dõi đối với các tuyến quốc lộ; kiểm tra, đánh giá công tác nội nghiệp; kết quả triển khai hoạt động của đơn vị, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, các phong trào, hoạt động…

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023 không chỉ trở thành hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm hay trong công tác, mà còn tạo sự đoàn kết, gắn kết giữa các hạt quản lý đường bộ, đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên. Ảnh: BNEWS phát

Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ an toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023 không chỉ trở thành hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm hay trong công tác, mà còn tạo sự đoàn kết, gắn kết giữa các hạt quản lý đường bộ, đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên. Ảnh: BNEWS phát

Những nội dung, tiêu chí đánh giá được xác lập một cách toàn diện đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Hạt Quản lý đường bộ đảm nhận. Vì vậy, hội thi là dịp các Hạt Quản lý đường bộ, các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện hoạt động của đơn vị, từ công tác chuyên môn thực hiện chức năng nhiệm vụ, đến công tác nghiệp vụ, nội nghiệp, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động. Hội thi cũng là dịp để các Hạt Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm tốt, tạo sự đoàn kết.

“Điều quan trong hơn nữa, thông qua hội thi, các Hạt Quản lý đường bộ nhận diện được những mặt tích cực để tiếp tục phát huy, những tồn tại, hạn chế để khắc phục, tự hoàn thiện, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác”, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I nhấn mạnh.

Những nội dung, tiêu chí đánh giá được xác lập một cách toàn diện đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Hạt Quản lý đường bộ đảm nhận. Ảnh: BNEWS phát

Những nội dung, tiêu chí đánh giá được xác lập một cách toàn diện đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Hạt Quản lý đường bộ đảm nhận. Ảnh: BNEWS phát

Theo Ban Tổ chức hội thi, phát huy kết quả và thành công của Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023, là cơ sở cho việc tổ chức hội thi các lần tiếp theo đồng thời nâng cao năng lực về nhân sự, về thiết bị, công nghệ và tài chính, chuẩn bị sẵn sàng cho các hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên giai đoạn 2024-2027 và những năm tiếp theo. Qua hội thi đã lựa chọn được 4 đội dẫn đầu để tham gia Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông toàn quốc của ngành đường bộ Việt Nam.

Trước đó, để chuẩn bị cho hội thi này, Khu Quản lý đường bộ I đã khẩn trương triển khai thực hiện, ban hành các quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội thi “Hạt Quản lý đường bộ An toàn giao thông” lần thứ nhất, năm 2023 cấp khu vực, cụm đối với các đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ và đường cao tốc trên các tỉnh, thành phố phía bắc từ Ninh Bình trở ra, thuộc địa bàn Khu Quản lý đường bộ I quản lý…/.

Nguồn: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN