Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 27/02/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 1094/CĐBVN- QLVT,PT&NL gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng (gọi tắt là Sở GTVT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường hỗ trợ công dân đăng ký trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT:

  1. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, cán bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đổi GPLX trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Dịch vụ công mức độ 3 đổi GPLX trên trang thông tin điện tử https://dichvucong.gplx.gov.vn/; hướng dẫn cụ thể cho người dân các bước đăng ký tài khoản để đổi GPLX trên Cổng DVCQG và đăng ký, nhận thông báo xác nhận lịch hẹn làm việc trên Dịch vụ công mức độ 3 đổi GPLX; thường xuyên hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn việc đăng ký tài khoản, thực hiện đổi GPLX của công dân khi công dân phản ánh qua đường dây nóng của Sở.
  2. Căn cứ nhu cầu thực tế đổi giấy phép lái xe tại địa phương của người dân để xem xét, bố trí cán bộ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nếu cần) nhằm tăng số lượng hồ sơ đổi GPLX và xét duyệt, in, trả GPLX đáp ứng nhu cầu đổi GPLX của người dân.
  3. Phối hợp với Sở Y tế địa phương cung cấp danh sách các Cơ sở y tế có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe (qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trên Cổng DVCQG; công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân kịp thời; Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các phòng công chứng thực hiện chứng thực cấp giấy khám sức khỏe trên Cổng DVCQG, công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân kịp thời.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp các Sở GTVT cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) đổi GPLX trên Cổng DVCQG từ ngày 14/11/2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, người dân khi thực hiện còn gặp một số vướng mắc. Cục Đường bộ Việt Nam đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân theo đúng tinh thần triển khai Chính phủ điện tử.