Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái cho biết, các Sở đã có cố gắng trong quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ: Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tuân thủ các quy định pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe; ban hành nhiều văn bản nội bộ để nâng cao tính công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý đào tạo, tổ chức sát hạch, cấp GPLX.

Định kỳ hoặc đột xuất tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, kỳ thi kết thúc khóa học, giám sát kỳ sát hạch cấp GPLX tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép đào tạo, giấy phép xe tập lái, chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, quản lý lưu lượng đào tạo, tiếp nhận các báo cáo đào tạo, xét duyệt hồ sơ và tổ chức sát hạch, cấp GPLX theo trình tự, thủ tục quy định.

Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe; đã triển khai lắp đặt thiết bị để nhận dạng và giảm sát thời gian học lý thuyết môn học Pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô từ ngày 01/5/2020; đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đào tạo lái xe.

Nhiều ý kiến đóng góp, cũng như các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Hội nghị 

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là thiết bị DAT để theo dõi số giờ, số km học thực hành lái xe trên đường đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng công tác đào tạo lái xe ô tô; hỗ trợ tích cực cho công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã đạt những kết quả tích cực, đảm bảo chất lượng nnag cao dịch vụ, phục vụ tốt cho người dân, đang từng bước hoàn thiện văn bản QPPL theo hướng công khai, minh bạch.

Cục đã thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, làm cho công tác công khai minh bạch, nâng cao chất lượng, phòng chống tiêu cực, đặc biệt là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần rất lớn vào công cuộc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bảo đảm ATGT, giảm thiểu TNGT.

Tuy nhiên, Cục trưởng cho rằng vẫn còn tồn tại, hạn chế,m trong đó có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đưa ra các giải pháp, đặc biệt là các ý kiến tham luận tại Hội nghị để thống nhất các giải pháp, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cục trưởng giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xây dựng kế hoạch chi tiết, thời gian cụ thể, lộ trình rõ ràng để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan với tính thần quyết liệt, nhanh nhất vào cuộc cùng với Cục thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cục trưởng cho biết, Cục đang xây dựng Đề án tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi lĩnh vực đường bộ, trong đó có công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, nhằm siết chặt lại công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng ứng dụng CNTT

Cục trưởng yêu cầu rà soát lại tất cả các văn bản QPPL, nghị định, thông tư để sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế; khẩn trương xác định rõ việc phân cấp, phân quyền, trực tiếp quản lý, quy định nội bộ theo hướng nhiệm vụ cụ thể của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT, Trung tâm Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đơn vị cơ sở… giúp cho cơ quan pháp luật kiểm tra, kiểm soát đúng quy định.

Cục trưởng yêu cầu tiếp tục ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, thậm chí cả việc theo dõi lái xe trong quá trình sau khi cấp lần đầu, xây dựng cơ sở dữ liệu đẻ phục vụ cho việc theo dõi giám sát, tạo sự minh bạch, khách quan, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cục trưởng thống nhất một số ý kiến tại hội nghị về công tác đào tạo theo hướng mở nhưng phải đảm bảo quy định, công tác sát hạch chặt chẽ hơn, rà soát lại chương trình đào tạo, hình thức học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nâng cao tiêu chuẩn của giáo viên.

Nguồn: mt.gov.vn