Thông báo: Đề nghị báo giá hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Cục Đường bộ Việt Nam

Cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Cục.

Để đảm bảo công khai, minh bạch Cục ĐBVN đăng tải bảng mô tả thông tin chi tiết về yêu cầu kỹ thuật của phần mềm hệ thống và hạ tầng CNTT, đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ CNTT quan tâm nghiên cứu, xây dựng báo giá, gửi về Cục ĐBVN.

Thông tin chi tiết về yêu cầu của hệ thống:

  1. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống phần mềm.
  2. Yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng.
  3. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

Ghi chú: Click vào tiêu đề các mục để tải file

Cục Đường bộ Việt Nam rất mong sự quan tâm của các nhà cung cấp dịch vụ CNTT trên cả nước. Các cơ quan đơn vị quan tâm, vui lòng gửi báo giá về Ban QLDA4 theo địa chỉ: Ban Quản lý dự án 4, số 354, đường V.I. Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (trước ngày 25/9/2023).

Trân trọng.