Đăng thông báo thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục ĐBVN

Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản gửi các đơn vị yêu cầu đăng thông báo thi tuyển công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 15/11/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký Quyết định số 5683/QĐ - TCĐBVN ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1875/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện quy định về thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan (Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức), Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu:

Vụ Tổ chức - Hành chính niêm yết công khai Thông báo thi tuyển công chức (kèm theo Công văn này) tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục http://www.drvn.gov.vn và trang duongbo.vn.

Các Cục trực thuộc Tổng cục niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Cục.

Thời gian niêm yết công khai và đăng tải thông tin từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 22/12/2021.

Vụ Tổ chức - Hành chính làm việc với Báo Giao thông để đăng tải Thông báo thi tuyển công chức trên Báo Giao thông. Thời gian đăng tải: 03 kỳ liên tiếp từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021.

Tất cả thông tin về thi tuyển công chức sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam http://www.drvn.gov.vn.

Nội dung cụ thể xem tại đây:

Tác giả: Vụ Tổ chức - Hành chính
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 6.506
Hôm qua : 8.255
Tháng 09 : 128.902
Năm 2022 : 1.264.656