Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2020

Tổng cục ĐBVN thông báo danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2622/QĐ-TCĐBVN ngày 16/6/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 gồm các vị trí sau:

1. Vị trí việc làm CS1 (vị trí Quản trị công sở);

2. Vị trí việc làm CV1 (vị trí Công nghệ thông tin);

3. Vị trí việc làm CV2-11 (vị trí Quản lý, bảo trì đường bộ);

4. Vị trí việc làm CV12 (vị trí Kế hoạch - Đầu tư);

5. Vị trí việc làm CV13, 14 (vị trí Tài chính - Kế toán); 

6. Vị trí việc làm CV15 (vị trí Thanh tra, kiểm tra);

7. Vị trí việc làm KTVTC1-3 (vị trí Kế toán).

Chi tiết trong Phụ lục kèm theo.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại trụ sở các Cục Quản lý đường bộ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục http://www.drvn.gov.vn. Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo.

Xem danh sách tài liệu tham khảo tại đây:

 

Tác giả: PV
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 4.423
Hôm qua : 4.601
Tháng 05 : 85.493
Năm 2022 : 703.663