Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 và danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN

Tổng cục ĐBVN thông báo danh sách người có đủ điều kiện dự thi, người không có đủ điều kiện dự thi, danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 và thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020  của Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2622/QĐ-TCĐBVN ngày 16/6/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo một số nội dung như sau:
 
Danh sách 82 người có đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo Phụ lục 1.
 
Danh sách 7 người không có đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo Phụ lục 2
 
Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2020 theo Phụ lục 3.
 
Lùi thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian cụ thể tùy theo tình hình dịch bệnh Hội đồng thi tuyển công chức sẽ thông báo sau.
 
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại trụ sở các Cục Quản lý đường bộ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục http://www.drvn.gov.vn. Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo.


 Chi tiết danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi xem tại đây: 

Chi tiết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi xem tại đây: 

Danh sách danh mục tài liệu xem chi tiết tại đây:

Tác giả: PV
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 4.530
Hôm qua : 4.601
Tháng 05 : 85.600
Năm 2022 : 703.770