Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp về công tác giải ngân vốn bảo trì 2018, công tác lập, phê duyệt dự án và xây dựng dự toán năm 2019

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 428/TB-TCĐBVN Thông báo Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp về công tác giải ngân vốn bảo trì 2018, công tác lập, phê duyệt dự án và xây dựng dự toán năm 2019.
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 2.537
Hôm qua : 6.249
Tháng 05 : 36.203
Năm 2021 : 592.998