Thông tin đường dây nóng của Cục Đường bộ Việt Nam

THÔNG BÁO

Cục Đường bộ Việt Nam được tổ chức lại trên cơ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước đây. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Cục Đường bộ Việt Nam cơ bản kế thừa của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam).

Để tiếp nhận các ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì số điện thoại đường dây nóng đã hoạt động trước đây của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cụ thể là:

  1. Các vấn đề liên quan đến công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0916.608.085
  2. Các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng xe, vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0915.869.990
  3. Các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải, cấp đổi giấy phép lái xe, vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0917.908.085

Cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo!