Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ GTVT

Sáng 23/10, tại Trụ sở Bộ GTVT, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GTVT giữa nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Bài viết trước đó Cục Trưởng Nguyễn Xuân Cường