Tổng Cục đường bộ Việt Nam lên tiếng việc sửa cầu Thăng Long

Tăng cường giải pháp kĩ thuật sửa chữa mặt cầu Thăng Long (Nguồn Truyền Hình Nhân Dân)