Kiểm tra bàn giải pháp khắc phục sạt lở QL15D

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Cục Đường Bộ Việt Nam đến kiểm tra bàn giải pháp khắc phục sạt lở QL15D