Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc’ là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện tại Hội nghị  giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 sáng nay (26/4).

Tổng cục trường Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị giao ban.

Theo bà Nguyễn Hải Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục được giao 12 nhiệm vụ thông qua việc rà soát các Thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ; đã hoàn thành 100% nhiệm vụ; giải quyết 62 kiến nghị của cử tri và ĐBQH theo đúng thời gian quy định.

 

Về công tác xây dựng văn bản QPPL, đề án: Xây dựng, trình Bộ dự thảo 02 Nghị định, 03 Thông tư. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Thực hiện việc rà soát các Luật, Bộ luật chuyên ngành và các văn bản QPPL khác liên quan đến chủ trương phân cấp, phân quyền. Xây dựng, trình Bộ Đề án tổ chức lại Tổng cục ĐBVN thành Cục ĐBVN và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

 

Về công tác kế hoạch: Kế hoạch XDCB năm 2022 được giao là 2.010,672 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 18/4 là 283,5 tỷ đồng (14,1%), ước tính lũy kế đến hết tháng 4 là 473,5 (23,5%); Kế hoạch bảo trì năm 2022 được phê duyệt 12.569 tỷ đồng; dự toán chi NSNN năm 2022 được giao 10.486 tỷ đồng. Giá trị đã nghiệm thu hoàn thành 2.084 tỷ đồng, kinh phí đã giải ngân 2.095,288 tỷ đồng (đạt 20% dự toán chi đã giao, đến nay các đơn vị chủ yếu giải ngân gói thầu BDTX, công trình chuyển tiếp và tạm ứng hợp đồng công trình mới năm 2022); Các dự án đầu tư công trung hạn: Tổng cục đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình Bộ GTVT 21 dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ giao Tổng cục làm Chủ đầu tư 12 dự án, đến nay có 08 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 4 dự án hoàn thiện thủ tục đang chờ phê duyệt.

 

Về công tác quản lý, bảo trì đường bộ: Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án SCĐK theo kế hoạch. Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công các dự án SCĐK năm 2022 để triển khai thi công trước mùa mưa bão. Tính đến nay, có khoảng 80% gói thầu đã lựa chọn được nhà thầu và đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ quy định. Kết quả thực hiện công tác BDTX hiện đạt trên 30% kế hoạch cả năm.

 

Về công tác an toàn giao thông: Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen mới phát sinh, điểm tiềm ẩn TNGT. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác KSTTX; chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng thiết bị ghi hình phương tiện vi phạm cơi nới thành thùng làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt hành chính. Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai năm 2022.

 

Về công tác vận tải, quản lý phương tiện, người lái: Chỉ đạo, đôn đốc các Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, xử lý vi phạm qua thiết bị GSHT. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu GPLX với CSDL quốc gia về dân cư theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc các cơ sở đào tạo lắp thiết bị trên xe tập lái để giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên.

 

Về công tác khoa học, công nghệ, triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng: Tiếp tục rà soát, phối hợp đàm phán điều chỉnh hợp đồng dịch vụ Dự án thu phí điện tử không dừng BOO1, BOO2; đôn đốc các địa phương chỉ đạo Nhà đầu tư BOT trên địa bàn lắp đặt các làn ETC còn lại. Triển khai các công việc chuẩn bị thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ 01/6/2022. Tổng hợp ý kiến chuyên gia để chuẩn bị hội thảo tổng kết đánh giá hệ thống cân động trên QL.5.

Về công tác tài chính, XDCB: Hướng dẫn đánh giá thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công; đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán 140/968 dự án hoàn thành; xét duyệt quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế 29/65 đơn vị.

Chỉ đạo, đôn đốc các Ban QLDA triển khai thi công Dự án LRAMP,  VRAMP, Dự án QL.9 tỉnh Quảng Trị,  Dự án QL.8A tỉnh Hà Tĩnh, Dự án 02 cầu QL.1 tỉnh Tiền Giang và các dự án khác đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Về công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra: Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức. Trình Bộ Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025; phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm. Triển khai công tác xây dựng Đề án tổ chức các Trung tâm KTĐB. Tiếp tục thực hiện công tác điều tra tai nạn lao động tại Đăk Nông, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Tiếp nhận, giải quyết 02 đơn khiếu nại. Triển khai 02 cuộc thanh tra về công tác quản lý, đào tạo, sát hạch cấp GPLX; công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định,  Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn an ninh mạng; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ GTVT hoàn thiện các dự thảo văn bản đã trình; Hoàn thiện Đề án tổ chức lại Tổng cục ĐBVN, các Trung tâm KTĐB theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2022 đảm bảo đúng theo kế hoạch vốn giao. Tiếp tục giải trình các vấn đề liên quan đến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 04 Dự án được giao Chủ đầu tư dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023 trình Bộ chấp thuận chủ trương danh mục công trình sửa chữa đường bộ trước ngày 30/5/2022; Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các dự án SCĐK năm 2022 để khẩn trương tổ chức thi công các dự án trước mùa mưa bão; Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh trong quá trình khai thác; thường trực 24/24h trong công tác phòng chống lụt bão, kịp thời ứng cứu khắc phục nhanh các sự cố cầu đường.

Thực hiện rà soát phương án tài chính các dự án BOT; thỏa thuận chi phí đầu tư quyết toán dự án BOT được ủy quyền. Tiếp tục thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra đối với một số dự án BOT. Tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính về việc trang bị bổ sung xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, kiểm chuẩn cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động; xây dựng Hệ thống quản lý, giám sát công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX toàn quốc và Hệ thống quản lý hoạt động vận tải đường bộ toàn quốc.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc; triển khai kế hoạch kiểm định, đánh giá an toàn công trình cầu năm 2022.

Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo kế hoạch. Duy trì hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm và Dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và xử lý văn bản đến đảm bảo thời gian quy định.