Hỏi - Đáp: Trình tự, thủ tục đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đang khai thác

Trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT tại Đơn đề nghị số 698/TVT-ĐTDA ngày 26/8/2019 về việc chấp thuận Thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tuyến đường Quy hoạch số 1 của Cụm công nghiệp Thái Dương vào QL.39 tại Km96+930 (P).

Ý kiến của Tổng cục ĐBVN như sau:

Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Thái Bình đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận tại Công văn số 3212/TCĐBVN-ATGT ngày 23/6/2015, trong đó, không có điểm đấu nối đường ra, vào Cụm công nghiệp Thái Dương tại Km96+930 (P)/QL.39.

Về trình tự, thủ tục đề nghị thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017); theo đó, điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phải được UBND cấp tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT.

Để đấu nối vào QL.39 tại Km96+930 (P) theo quy định, đề nghị Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT nghiên cứu quy định tại các văn bản nêu trên và báo cáo UBND tỉnh Thái Bình có văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hoặc, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống đường gom (nằm ngoài hành lang ATGT của QL.39) từ Km96+930 (P) đến điểm đấu nối gần nhất được quy hoạch để kết nối giao thông vào tuyến tránh Quốc lộ 39.

VM

Bài viết liên quan
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 277
Hôm qua : 652
Tháng 01 : 25.155
Năm 2020 : 25.155