Hỏi – Đáp: Trình tự, thủ tục đề nghị bổ sung điểm đấu nối vào quốc lộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn số 1574/TCĐBVN-ATGT trả lời đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Niên Thuận tại công văn số 01/2019/CV-NT ngày 14/01/2019 về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đấu nối CHXD kết hợp dịch vụ với QL.51 tại Km72+900(T), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ý kiến của Tổng cục ĐBVN như sau:

Quy hoạch các điểm đấu nối vào QL.51 đi qua địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Bộ GTVT thỏa thuận tại công văn số 4607/BGTVT-VT ngày 18/6/2008, trong đó, không có điểm đấu nối vào QL.51 tại Km72+900(T).

Về trình tự, thủ tục đề nghị thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ (Điều 29), tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017); theo đó, điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phải được UBND cấp tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT.

Để được đấu nối CHXD kết hợp dịch vụ với quốc lộ, đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Niên Thuận nghiên cứu các quy định tại các văn bản nêu trên; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để UBND tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 152
Hôm qua : 1.210
Tháng 06 : 2.545
Năm 2020 : 184.415