Bộ GTVT làm mới quy trình quản lý đầu tư dự án giao thông

Bộ GTVT sẽ thực hiện hàng loạt giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng lĩnh vực giao thông.


Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì hội nghị trực tuyến chiều nay (3/6)
 

Ban QLDA sắm vai chủ đầu tư, nhận nhiệm vụ “chéo”

Chiều nay (3/6), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì hội nghị trực tuyến đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng lĩnh vực GTVT.

Thông tin tại hội nghị, ông Vũ Quang Hiến, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ GTVT) cho biết, tại các quyết định được Bộ trưởng Bộ GTVT ký ban hành trong tháng 5/2020 vừa qua, quy chế tổ chức và hoạt động của các ban QLDA có nhiều điểm mới.

“Về vị trí pháp lý, ban QLDA vẫn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính và tự bảo đảm chi thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi được bổ sung chức năng với tư cách là chủ đầu tư dự án, chức năng của ban QLDA sẽ được bổ sung với các nhiệm vụ liên quan đến giai đoạn kết thúc dự án, bàn giao công trình, vận hành sử dụng, báo cáo giám sát, đánh giá, báo cáo bổ sung tài sản, tài chính,…

Đồng thời, cung cấp hồ sơ, số liệu giải trình với thanh tra kiểm toán, kịp thời báo cáo các quyết định đầu tư trong quá trình thanh, kiểm tra và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán xử lý các tồn tại, sai phạm. Xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ban đối với các sai phạm, tồn tại khi ban là chủ đầu tư. Các nhiệm vụ này được bổ sung để tăng trách nhiệm, thẩm quyền khi ban QLDA là chủ đầu tư”, ông Hiến thông tin.

Cũng theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, ở vai trò chủ đầu tư dự án, cơ cấu phòng ban của các ban QLDA, đặc biệt là phòng kỹ thuật thẩm định, phòng kế hoạch phải được điều chỉnh thực hiện thêm một số nhiệm vụ của chủ đầu tư như: quản lý chi phí, hướng dẫn lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng xây dựng, giám sát đánh giá đầu tư,…

“Đặc biệt, theo Đề án đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng lĩnh vực GTVT của Bộ GTVT ban hành ngày 4/5/2020, trong một số trường hợp đặc biệt và thật sự cần thiết, căn cứ điều kiện của ban QLDA, để bảo đảm dự án đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng, Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ quyết định giao ban QLDA chuyên ngành hàng hải quản lý dự án chuyên ngành đường thủy nội địa trong phạm vi cả nước; Ban QLDA Đường thủy nội địa quản lý dự án chuyên ngành hàng hải; Ban QLDA Đường sắt quản lý dự án chuyên ngành đường bộ; Ban QLDA đường bộ thuộc khu vực này sẽ quản lý dự án chuyên ngành đường bộ tại khu vực khác và các dự án chuyên ngành đường sắt, hàng không trong phạm vi cả nước”, ông Hiến cho hay.

Theo quy định, khi ban làm chủ đầu tư, cơ cấu tổ chức cũng sẽ bổ sung thêm một chức danh giám đốc quản lý dự án. Người đảm nhận vị trí này sẽ điều hành dự án cụ thể tại hiện trường và do giám đốc ban QLDA ấn định khi đủ tiêu chuẩn, bằng cấp liên quan.


Bộ GTVT triển khai hàng loạt giải pháp để nâng cao công tác quản lý trong đầu tư công trình giao thông - Ảnh minh họa
 

Phân cấp lại thẩm quyền đơn vị tham mưu

Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Vụ KH-ĐT) cho biết, để tăng tính chủ động của chủ đầu tư, ban QLDA; Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường giám sát của cấp quyết định đầu tư. Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký quyết định phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý.

Theo đó, từ nay, Bộ GTVT chỉ là chủ đầu tư những công trình mang tính quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư. Cơ bản công tác thực hiện vai trò chủ đầu tư sẽ do các ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực, Tổng cục và các Cục đảm nhận.

“Công tác thẩm định dự án đầu tư giữa Vụ KH-ĐT, Vụ Đối tác công - tư (Vụ PPP) và Cục QLXD&CLCTGT cũng được điều chỉnh theo hướng, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, Vụ KH-ĐT sẽ là cơ quan tham mưu thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Đối với các dự án đầu tư công, các dự án của địa phương do Cục QLXD&CLCTGT sẽ đảm nhận tham mưu thẩm định, phê duyệt. Vụ PPP sẽ thẩm định, tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án PPP”, ông Huy thông tin.

“Việc phân cấp, ủy quyền cũng sẽ được thực hiện mạnh mẽ hơn, đối với tổng cục phân cấp quyết định đầu tư các dự án đến 500 tỷ đồng, các cục khác phân cấp quyết định đầu tư các dự án đến 300 tỷ đồng. Các dự án này không cần ủy quyền của Bộ, tổng cục và các cục chuyên ngành sẽ có thẩm quyền quyết định đầu tư. Bộ sẽ quyết định ủy quyền một số dự án tùy theo tính chất phức tạp, tính liên ngành, liên lĩnh vực.”

Theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng như: Vụ KH-ĐT, Vụ PPP, Vụ Môi trường và Vụ ATGT cũng sẽ có sự thay đổi (theo quyết định 1006/2020 của Bộ GTVT).

Cụ thể, Vụ KH-ĐT sẽ có một số nhiệm vụ mới như: Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bố trí vốn cho các dự án; Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án ODA trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và giai đoạn chủ trương đầu tư thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn ODA.

Chức năng bổ sung của Vụ PPP là chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hình thức PPP; Giám sát, đánh gia các chương trình, dự án do Bộ GTVT quyết định chủ trương đầu tư theo hình thức PPP theo kế hoạch hoặc đột xuất; Giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Đồng thời, quy định phân cấp ủy quyền cho Tổng cục, các Cục chuyên ngành và các đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện các dự án theo hình thức PPP, bao gồm cả giai đoạn khai thác.

Vụ ATGT bổ sung nhiệm vụ chủ trì thẩm định, tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt Báo cáo thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi nghiệm thu đưa công trình vào khai thác và giai đoạn công trình đường bộ đang khai thác theo thẩm quyền của Bộ.

Đồng thời, phối hợp với Cục QLXD và CLCTGT thực hiện các nhiệm vụ: thẩm định đề cương, dự toán gói thầu thẩm tra ATGT (công trình giao thông đường bộ) giai đoạn trước khi nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, thẩm định ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với dự án thiết kế 2 bước).

“Vụ Môi trường sẽ chủ trì tham mưu phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đối với dự án quy hoạch, dự án ĐTXD kết cấu hạ tầng GTVT và cơ sở sản xuất công nghiệp; Chủ trì, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường dự án ĐTXD kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền của Bộ. Tham gia thẩm định đề cương, dự toán và đấu thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công dự án đầu tư”, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ nói.

Cơ cấu lại bộ máy, nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao sự chuẩn bị của các vụ, cục trong vấn đề chuyển đổi thông tin, đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ được sửa đổi, bổ sung.

Thứ trưởng giao các ban QLDA tiếp tục nghiên cứu kỹ và khẩn trương hoàn thành việc xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức của ban với vai trò chủ đầu tư, tách bạch chức năng giữa hai nhiệm vụ chủ đầu tư và quản lý dự án.

“Việc quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban phải thực hiện trên từng vai khác nhau. Đặc biệt, các ban có phân ban phía Nam, trường hợp bố trí mô hình giám đốc dự án phải nghiên cứu rất rõ về chức năng, nhiệm vụ, mối liên hệ với phòng ban QLDA hoặc lãnh đạo ban? Nên áp dụng lúc nào cho hợp lý?”, Thứ trưởng nói và đề nghị các ban QLDA phải khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, kỹ sư bồi dưỡng lấy chứng chỉ hành nghề, cập nhật kiến thức, đáp ứng quy định, nhiệm vụ mới.

Đối với Cục QLXD&CLCTGT, Thứ trưởng yêu cầu phải xây dựng nhanh cơ cấu tổ chức phòng, ban, kiện toàn công tác theo dõi chung về thực hiện dự án. “Vụ KH-ĐT liên quan đầu mối về đầu tư cũng khẩn trương phối hợp Cục QLXD&CLCTGT kiểm tra phối hợp trong giai đoạn quá độ, tiếp nối này và khẩn trương kiện toàn bộ phận giám sát đầu tư”, Thứ trưởng nói.

 

Nguồn: Báo Giao thông
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 6.916
Hôm qua : 7.517
Tháng 09 : 136.829
Năm 2022 : 1.272.583