A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự án Quản lý tài sản đường bộ VRAMP

Thông tin chung về dự án

Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA-là một thành viên của WB) đã ký Hiệp định tài trợ số 5331-VN ngày 14/01/2014 để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) nhằm cải thiện tính hiệu quả và bền vững trong công tác quản lý và bảo trì hệ thống tài sản đường bộ thực hiện bởi Bộ GTVT trên mạng lưới đường bộ quốc gia Việt Nam. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 11/4/2014. Tổng mức đầu tư dự án là 301,5 triệu USD (Trong đó, vốn vay WB là 250 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của DFAT là 1,7 triệu AUD tương đương 1,5 triệu USD và vốn đối ứng là 50 triệu USD).

       Mục tiêu phát triển của Dự án:

  • Đối với các mục tiêu dài hạn: Xây dựng cơ chế và thể chế tài chính bền vững để thực hiện hiệu quả công tác bảo trì, nâng cấp và quản lý Tài sản đường bộ và để phát triển kinh tế xã hội của các khu vực kinh tế chính ở miền Bắc và miền Trung.
  • Đối với các mục tiêu ngắn hạn: i) Thực hiện bảo trì cho một số tuyến đường đến thời điểm cần phải bảo trì qua các loại hợp đồng khác nhau nhằm cung cấp cơ chế quản lý hiệu quả và bền vững đối với bảo trì hệ thống đường bộ, ii) Nâng cấp các tuyến đường quan trọng ở phía Bắc, iii) Tăng cường năng lực cho một số đơn vị quản lý đường bộ Việt Nam.

        Dự án gồm 4 hợp phần:

- Hợp phần A: Xây dựng hệ thống quản lý tài sản đường bộ (8,5 triệu USD từ nguồn vốn IDA và một khoản tương đương 1,7 triệu đô Úc đồng cấp vốn viện trợ). Hợp phần này sẽ cấp vốn để xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý tài sản đường bộ toàn diện (RAMS). Hoạt động này sẽ phát huy những sáng kiến trước đó và bổ sung cho các hoạt động đang triển khai trong ngành được tài trợ bởi Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Hợp phần này bao gồm hai hoạt động: (i) xây dựng khung cơ sở dữ liệu đường bộ, thiết kế và thực hiện một hệ thống quản lý tài sản đường bộ, và xây dựng các Kế hoạch quản lý tài sản đường bộ; (ii) thu thập dữ liệu để cập nhật và hoàn thiện dữ liệu đường bộ cho toàn bộ mạng lưới đường quốc lộ.

- Hợp phần B: Bảo trì Tài sản đường bộ (156,4 triệu USD từ nguồn vốn IDA). Hợp phần này sẽ tài trợ kinh phí để bảo trì cho một số tuyến đường: QL2, QL6 và QL48 theo các mẫu hợp đồng đa dạng, gồm các Hợp đồng bảo trì truyền thống, các Hợp đồng bảo trì dựa trên hiệu quả thực hiện (PBC). Các Hợp đồng dựa trên hiệu quả thực hiện đã được thực hiện trong Dự án nâng cấp mạng lưới đường bộ (RNIP). Trong khuôn khổ dự án này cũng sẽ tài trợ để hoàn thiện khung pháp lý cho loại hợp đồng PBC và so sánh hiệu quả của các phương pháp bảo trì. Ngoài ra, hợp phần này cũng tài trợ cho việc mua Hàng hóa và thiết bị cho thực hiện và quản lý Dự án.

- Hợp phần C: Nâng cấp tài sản đường bộ (133,4 triệu USD, trong đó 83,4 triệu USD từ nguồn vốn IDA và 50 USD do Chính phủ Việt Nam cấp vốn). Hợp phần này sẽ tài trợ để nâng cấp một số tuyến QL chính ở phía Bắc bao gồm QL38, QL39 (đoạn Triều Dương – Hưng Hà và Vô Hối – Diêm Điền) và 04 cầu dài trên 25 m nằm trên QL38B, các cầu này nằm trong danh sách đầu tư trong Dự án RNIP nhưng chưa thực hiện được do thiếu ngân sách. Việc đầu tư toàn diện cho các cầu này sẽ tăng hiệu quả sử dụng của các tuyến đường mà dự án RNIP đã nâng cấp. Hợp phần này cũng tài trợ cho các hoạt động kiểm toán của dự án.

- Hợp phần D: Tăng cường năng lực thể chế (1,7 triệu USD từ nguồn vốn IDA). Hợp phần này sẽ hỗ trợ các hoạt động mục tiêu nhằm xây dựng năng lực cho các cơ quan đường bộ Việt Nam để thực hiện tốt hơn công tác lập kế hoạch, lập kế hoạch vốn, thi công, và giám sát theo dõi tài sản đường bộ. Các hoạt động cụ thể bao gồm: (i) cải thiện quản lý nhân lực của TCĐBVN và vận hành hệ thống quản lý thông tin mới; (ii) cải thiện quản lý, minh bạch và giám sát của Quỹ bảo trì đường bộ; (iii) phát triển bộ kết cấu định hình cho các công trình hạ tầng nhằm tăng tính nhất quán và quản lý chất lượng của các phần được đúc sẵn, và hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công.

Trong dự án VRAMP, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có trách nhiệm quản lý chung và phê duyệt dự án. Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) là chủ đầu tư dự án. Ban QLDA 3 thay mặt chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện dự án, chuẩn bị báo cáo và quản lý thường xuyên dự án.

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Dự án

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của dự án cũng sẽ được xử lý thông qua thương lượng nhằm đạt được sự đồng thuận. Theo Điều 138 của Luật đất đai năm 2003. Điều 63 và Điều 64 của luật này và các quy định về giải quyết khiếu nại trong Nghị định 136/2006/NĐ-CP và Nghị định 197/2004/NĐ-CP, khiếu nại sẽ được giải quyết qua ba giai đoạn trước khi đưa lên tòa án như là một phương sách cuối cùng. Người bị ảnh hưởng sẽ được miễn bất kỳ lệ phí nào liên quan đến khiếu nại.

Cơ chế giải quyết khiếu nại và các bước giải quyết khiếu nại như sau:

a.    Bước1 - Ủy ban nhân dân xã (CPC)

Người bị ảnh hưởng có thể khiếu nại lên bất cứ cán bộ nào của UBND xã, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Các cán bộ nói trên có nhiệm vụ thông báo cho UBND xã về nội dung khiếu nại. UBND xã sẽ gặp ngườibị ảnh hưởng và sẽ có 15 ngày sau khi nhận đơn khiếu nại để giải quyết khiếu nại. Ban thư ký trách nhiệm ghi chép lạilưu trữ tất cả các khiếu nại gửi đến UBND xã chờ giải quyết.

b.   Bước 2 - Uỷ ban nhân dân huyện (DPC)

Nếu sau 15 ngày, kể từ ngày gửi đơn khiếu nại,người bị ảnh hưởng không nhận được quyết định của UBND xã hoặc nếu UBND xã không đưa ra quyết định hoặcngười bị ảnh hưởng không hài lòng với quyết định của UBND xã về khiếu nại của họ, người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói, tới bất kỳ thành viên nào của Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng hay UBND huyện. Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng sẽ có 30 ngày để giải quyết sự vụ.Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng trách nhiệm ghi chép lạilưu trữ tất cả các khiếu nại gửi đến UBND huyện chờ giải quyết.

c.   Bước 3 - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (PPC)

Nếu sau 30 ngày, kể từ ngày người bị ảnh hưởng nộp đơn khiếu nại nhưng không nhận được quyết định từ Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng, hoặc nếu người bị ảnh hưởng không hài lòng với quyết định trên, người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói, tới bất kỳ thành viên nào UBND tỉnh. UBND tỉnh có 45 ngày giải quyết khiếu nại một cách thỏa đáng cho tất cả các bên liên quan.UBND tỉnh có trách nhiệm ghi chép lại và lưu trữ tất cả các khiếu nại gửi đến UBND tỉnh chờ giải quyết.

d.   Bước cuối - Toà án

Nếu sau 45 ngày kể từ ngày nộp đơn khiếu nại tới UBND tỉnh, người bị ảnh hưởng không nhận được quyết định của UBND tỉnh, hoặc nếu họ không hài lòng với quyết định của UBND tỉnh, họ có thể nộp đơn đến tòa án xét xử. Các phán quyết của tòa án là kết quả cuối cùng mà các bên phải tuân thủ.

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của dự án sẽ cung cấp các đào tạo cần thiết để cải thiện các thủ tục và chiến lược khiếu nại cho PMU3 và cán bộ huyện nếu cần thiết.

Các Hội đồng bồi thường sẽ phát triển và duy trì một cơ sở dữ liệu khiếu nại nhận được liên quan đến Dự án, bao gồm các thông tin sau: nội dung khiếu nại, nguồn &ngày nhận được khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, hành động, và hiện trạng.

Người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại về các quyền lợi về bồi thường của họ, đơn giá bồi thường, chính sách, thu hồi đất, tái định cư và các quyền khác liên quan đến các chương trình hỗ trợ tái thiết. Khiếu nại của người bị ảnh hưởng phải được thực hiện bằng văn bản. Người bị ảnh hưởng sẽ trình bày các trường hợp riêng của họ tới các cơ quan có thẩm  thuộc Ủy ban nhân dân huyện, mà không phải trả bất kỳ phí, lệ phí nào.

Quy trình giải quyết khiếu nại cho dự án, sẽ được phổ biến thông qua các tài liệu quảng cáo thông tin dự án niêm yết tại các văn phòng của Uỷ ban nhân dân các , các huyện. Các khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết bởi các hội đồng bồi thường cấp huyện. Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng phải có trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi, quản lý và xử lý các khiếu nại này.


Bài viết liên quan
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 143
Hôm qua : 1.142
Tháng 07 : 23.421
Năm 2019 : 287.479