Thủ tướng phê duyệt bổ sung 5 tuyến Quốc lộ vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.