Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới (*)

Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới (*)

"Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới" là tựa đề bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới ...
Những yêu cầu đặt ra đối với cuộc đấu tranh lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch

Những yêu cầu đặt ra đối với cuộc đấu tranh lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch

Trong cuộc đấu tranh lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch, chúng ta phải kế thừa những cách thức và phương pháp vốn có, đồng thời phải có cách làm đổi mới, sáng tạo để tìm ra được những luận cứ sắc bén. Điều căn bản nhất là thấy hết những ...
Giáo dục liêm, chính để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới

Giáo dục liêm, chính để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới

Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW ngày 05/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đề ra quan điểm: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người ...
Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên

Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên

Đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng, coi là một trong mười nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XIII của Đảng được phát triển phù hợp với thực tiễn và đáp ...
Nỗ lực phấn đấu hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra*

Nỗ lực phấn đấu hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra*

Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung Báo cáo.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ do Bộ Chính trị mới ban hành đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ trong Đảng và trong Nhân dân và một lần nữa cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 163
Hôm qua : 5.873
Tháng 12 : 23.839
Năm 2021 : 1.965.068