Kỳ vọng vào xung lực mới

Kỳ vọng vào xung lực mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ vạch ra đường hướng phát triển của đất nước trong những năm tới, trong đó có công tác đoàn kết người Việt ở khắp năm châu. Người Việt ở nước ngoài chăm chú theo dõi sự kiện trọng đại này.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'

Tác phẩm 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân' là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Nửa thế kỷ sau khi ra đời, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác ...
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1.994
Hôm qua : 2.813
Tháng 01 : 72.281
Năm 2021 : 72.281