Quan điểm, giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam

Quan điểm, giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam

Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, chủ trương rất quan trọng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ ...
Sửa đổi lối làm việc

Sửa đổi lối làm việc

Mọi người phải nhớ rằng: cộng nhiều khuyết điểm nhỏ thành một khuyết điểm to, sẽ rất có hại. Cộng nhiều ưu điểm nhỏ thành một ưu điểm lớn, rất lợi cho Đảng và công cuộc kháng chiến.
Thế hệ trẻ tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thế hệ trẻ tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân”, thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, do đó, cần ra sức rèn đức luyện tài, cố gắng ...
Quyền làm chủ của Nhân dân

Quyền làm chủ của Nhân dân

Nhà nước pháp quyền là một giá trị nhân văn, cao quý của nhân loại, là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ với mục tiêu xây dựng và thực thi một nền dân chủ, bảo đảm quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Khái niệm “Nhà nước pháp quyền XHCN” ở ...
Bàn luận về bản chất của chủ nghĩa xã hội qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bàn luận về bản chất của chủ nghĩa xã hội qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm khái quát cao về lý luận, thực tiễn và những định hướng đặt ra cần bổ sung, phát triển tiếp tục ...
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống của chúng ta

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống của chúng ta

Trong hoàn cảnh hiện thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa, hưởng ứng, truyền cảm hứng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở lý luận và ...
Câu chuyện về một con đường

Câu chuyện về một con đường

Nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Ngành GTVT (28.8.1945 – 28.8.2021), chúng tôi xin trân trọng  giới thiệu bài viết " Câu chuyện về một con đường" của bà Nguyễn Thị Thơm, giáo viên trường Cán bộ Giao thông vận tải.
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 4.904
Hôm qua : 9.132
Tháng 09 : 154.941
Năm 2021 : 1.507.011