Chi bộ Vụ KHCN,MT&HTQT tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều 19/3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ, Hợp tác quốc tế và môi trường trực thuộc Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Đỗ Bá Hưởng, Chánh văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ.
 

Chi bộ Vụ KHCN,MT&HTQT được Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục giao tham mưu công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, môi trường, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.
 

Báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Tô Nam Toàn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ KHCN,MT&HTQT cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Vụ hoàn thành chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về công tác khoa học và công nghệ trong ngành  đường bộ. Chi ủy đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, đôn đốc đảng viên gương mẫu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, công chức; hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ do Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục giao; kịp thời cập nhật thông tin về tình hình xử lý nhiệm vụ trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo đúng quy định.
 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ, tích cực các buối học tập nghị quyết do Đảng bộ tố chức. Chi bộ đã ban hành đầy đủ Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm theo quy định. Chi bộ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng; nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị chu đáo; có sự phân công trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề (4 cuộc/năm); thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trên tinh thần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Chi bộ thực hiện việc kiểm tra thẻ đảng viên đối với 10/10 đồng chí đảng viên; cử 2 đảng viên tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận trung, cao chính trị; tham gia trực tiếp bằng văn bản với 2 trường hợp bổ nhiệm lại; kết nạp 1 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức 2 đảng viên; hỗ trợ thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 1 đảng viên nghỉ hưu, 2 đảng viên chuyển công tác; xây dựng Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 

Chi bộ đã xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy. Trong nhiệm kỳ, không có đồng chí nào có khuyết điểm, vi phạm; không có đảng viên nào bị thi hành kỷ luật đã kiểm tra; không có vi phạm về việc thu Đảng phí; Chi bộ không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại. Chi bộ đã cùng Ban chấp hành Công đoàn Vụ tích cực hoạt động, động viên cán bộ, công chức hưởng ứng các phong trào thi đua của Công đoàn cơ quan Bộ và Công đoàn cấp trên.
 

Năm 2017, 2018, Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", 2 (20%) đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, Chi bộ đề xuất Đảng ủy Tổng cục đánh giá và xếp loại Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", 1 (10%) đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Đồng chí Tô Nam Toàn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ KHCN,MT&HTQT phát biểu tại Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Tô Nam Toàn cho biết, Chi bộ tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chi bộ tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2020- 2022. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục giao.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của ngành; đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức của Vụ để hoàn thành chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về công tác khoa học và công nghệ, môi trường, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.
 

Đồng chí Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ đã triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, toàn thể đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Đồng chí Vũ Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Vũ Anh Tuấn yêu cầu Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cấp trên; cấp ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn cũng yêu cầu Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn hàng tháng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm và thực hiện tốt việc thường xuyên tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ theo quy định; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...
 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ đã bầu Chi ủy Vụ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Tô Nam Toàn - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Thiều Đức Long - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Xuân Bình - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.
 

Sau một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng, Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học - Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tập trung trí tuệ, hoàn thành chương trình Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của cấp trên; Đại hội đã thảo luận và quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trong báo cáo trình Đại hội. Đặc biệt, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ba đồng chí vào BCH Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 124
Hôm qua : 1.272
Tháng 08 : 22.246
Năm 2020 : 284.924