Công Đoàn Tổng cục ĐBVN sơ kết 6 tháng đầu năm

Chiều (22/7), Công đoàn Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn đánh giá cao thành tích 6 tháng đầu năm của Công đoàn Tổng cục ĐBVN.

Theo đồng chí Lê Văn Công, Hoạt động của các cấp Công đoàn Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt, đã tập trung Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; phát động, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác năm 2020; thực hiện tốt việc đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho CBCCVCLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020: Công đoàn các cấp trong toàn Tổng cục đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn chăm lo tốt đời sống, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như: Đảm bảo lương, thưởng tết cho CNVCLĐ. Các các đơn vị đã thanh toán lương tháng 12/2019 cho người lao động, ngoài ra còn tiền thưởng và quà tết bình quân là 7.000.000 đồng/người; tích cực tham gia với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ. Công đoàn Tổng cục phối hợp với Tổng cục tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua trong năm 2019, phát động các phong trào thi đua năm 2020 với mục tiêu thi đua là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quyết liệt hành động vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”; xây dựng Chương trình công tác năm 2020, xây dựng chương trình phối họp tổ chức các hoạt động trọng tâm năm 2020 giữa Tổng cục và Công đoàn Tổng cục, đồng thời phổ biến đến các đơn vị triển khai thực hiện; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Chi cục QLĐB kiểu mẫu và ATGT” lần thứ Ba, Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Đường bộ. Tổ chức tốt các hoạt động xã hội từ thiện nhân tháng công nhân (tháng 5) như thăm hỏi tặng quà cho CNLĐ nghèo, các cháu tật nguyền, bị chất độc da cam; ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; trao vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị. Công đoàn Tổng cục ĐBVN hiện nay có 4234 đoàn viên/ 4328 CBCCVCLĐ, trong đó nữ 1040 (chiếm 24,56%). Đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn khối các doanh nghiệp cổ phần thuộc ngành đường bộ” và triển khai lấy ý kiến của Công đoàn các Cục QLĐB và 28 Công đoàn cơ sở thành viên thuộc khối Công ty cổ phần; hiện nay đang hoàn thiện Đề án để trình Công đoàn GTVT Việt Nam phê duyệt, đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng Liên đoàn LĐVN về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn” giai đoạn 2010-2020; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ, ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”. Xây dựng chương trình kiểm tra năm 2020, trong đó tập trung việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của UBKT Công đoàn cơ sở, cơ sở thành viên… Trong 6 tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên Công đoàn Tổng cục ĐBVN chưa tiến hành kiểm tra theo kế hoạch năm 2020.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Đồng chí Nguyễn Việt Hưng cho biết Công đoàn sẽ tổ chức thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của công đoàn về việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách của người lao động như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ; Tăng cường công tác ATVSLĐ-PCCN trong CNVCLĐ; phối hợp với Cơ quan chức năng tập huấn nghiệp vụ về công tác ATVSLĐ-PCCN cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên, đội trưởng, quản đốc phân xưởng và CNLĐ, chỉ đạo mạng lưới ATVSV tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện tốt công tác BHLĐ, bảo đảm ATLĐ và VSLĐ; thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ. Phấn đấu không có TNLĐ nặng và cháy nổ xảy ra; Công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua chuyên đề trong từng khối, tại cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ngành; đặc biệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Tổng cục ĐBVN; tuyên truyền pháp luật về TTATGT, văn hóa giao thông, đặc biệt là không uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông; đã uống rượu, bia - không lái xe; Vận động CBCCVCLĐ ủng hộ Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2020; chỉ đạo Công đoàn các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát tình hình nhà ở của CNLĐ, đề xuất các trường hợp khó khăn lên Công đoàn Ngành GTVT xem xét hỗ trợ kinh phí đồng thời lập kế hoạch hỗ trợ kinh phí (từ nguồn quỹ xã hội Tổng cục) giúp đỡ CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây dựng hoặc sửa chữa; tổ chức tốt các hoạt động xã hội – từ thiện khác; Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi “Chi cục QLĐB kiểu mẫu và ATGT” lần thứ Ba; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Đường bộ; Tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn khối các doanh nghiệp cổ phần thuộc ngành đường bộ”, trong đó tập trung giải pháp nâng cấp 28 CĐCS thành viên thành Công đoàn cơ sở các Công ty cổ phần; Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Tổng cục ĐBVN; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, Điều lệ CĐVN kết hợp tuyên truyền văn hóa giao thông cho đội ngũ cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ, ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị số 03/TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn VN, công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại các đơn vị trực thuộc; Hướng dẫn và kiểm tra việc xét tặng Cờ thi đua, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tổ chức công đoàn năm 2020; Đôn đốc các đơn vị nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn và thiết chế công đoàn về Công đoàn Tổng cục đầy đủ và kịp thời để có nguồn chi hoạt động công đoàn và trích nộp lên Công đoàn cấp trên theo quy định. Làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra hệ thống sổ sách và công tác kế toán Công đoàn tại các đơn vị.

Bản báo cáo nhận được nhiều tham luận góp ý của các đại biểu đại diện cho các Ban quản ký dự án, Cục Quản lý đường bộ, công đoàn cơ quan trực thuộc Công đoàn Tổng cục ĐBVN về việc bổ sung các thành tích đạt được của Công đoàn, đặc biệt là thành tích gây quỹ học bổng và nuôi một Bà mẹ Việt Nam anh hùng của Ban Quản lý dự án 5.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy đánh giá cao thành tích 6 tháng đầu năm mà Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã đạt được, đồng chí chỉ đạo: "Công đoàn phải chăm lo và giữ chân được cán bộ công chức, viên chức, người lao động không chỉ bằng lương mà còn bằng tình cảm, xây dựng tập thể như một gia đình thu nhỏ. Cần giáo dục tuyên truyền các tấm gương người tốt việc tốt, những thông tin tốt cần đẩy mạnh và lan rộng để mọi người cùng biết những điều mà chúng ta đã làm được. Tôi mong muốn nhận được các ý kiến trung thực phản ánh kịp thời, đề xuất đối với Đảng ủy Tổng cục, khi kiến nghị, khi đề xuất cần đưa ra các phương án cụ thể. Về việc xét thi đua, nên coi việc sử đụng thẻ Thu phí tự động VETC là 1 trong những nội dung xét duyệt, Đảng ủy Tổng cục luôn mong mỏi những hành động cụ thể và khả thi. Công đoàn cần thu gọn các thủ tục hành chính mạnh dạn đề nghị Tổng Liên đoàn cho phép sử dụng liên thông hồ sơ với Đảng và Chính quyền".

Sau khi lắng nghe những ý kiến chỉ đạo từ Đảng ủy và một số tham luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, thay mặt BCH Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu nêu ra.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghịhạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng tiêp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng Uỷ,
giải đáp đề xuất, kiến nghị của các đại biểu.

Cũng trong hội nghị, công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tổ chức buổi lễ chia tay đồng chí Dương Quý Hương, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng cục ĐBVN về nghỉ chế độ.

Hội nghị chia tay đồng chí Nguyễn Qúy Hương.
 

Nguồn: duongbo.vn
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 2.632
Hôm qua : 4.806
Tháng 10 : 117.192
Năm 2021 : 1.690.844