Công tác Mặt trận phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác Mặt trận còn nhiều việc cần phải đổi mới, phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Chính vì vậy, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị cần tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ, giúp cho công tác Mặt trận ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị. 
 

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, bổ sung tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề.

Năm 2020, Mặt trận đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước thiên tai, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng, đặc biệt là dịch COVID-19 và bão lũ, gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 2,5 đến 3%, đó là điều rất ít quốc gia có được. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 tính đến thời điểm này ước đạt khoảng 1.200 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch, trong đó thu nội địa khoảng 1.100 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% kế hoạch. GDP năm 2020 ước đạt 340,6 tỷ USD. GDP bình quân đầu người ước đạt 2.750 USD, tăng gần 35,6 USD so với năm 2019…

An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực…

“Góp chung vào thành công đó, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.


Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
 

Năm 2020, Mặt trận đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trước những việc đột xuất, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn. Mặt trận cũng đã chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Cùng với đó, thông qua chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đã vận động được nguồn lực đáng kể để ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất gây ra...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi những cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; công tác Mặt trận còn nhiều việc cần phải đổi mới, phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chính vì vậy, các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ, giúp cho công tác Mặt trận ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới.

Chú trọng giám sát 5 nội dung quan trọng năm 2021

Theo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  khẳng định, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đổi mới về phương thức, chú trọng tính hiệu quả thiết thực. Các hoạt động, hội nghị của Mặt trận trong năm qua có nhiều đổi mới, ngắn gọn, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cụ thể, Mặt trận đã tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Tính đến ngày 30/10/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam được trên 2.263 tỷ đồng.

Mặt trận cũng đã giám sát phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Qua rà soát, giám sát trên phạm vi cả nước, MTTQ Việt Nam đã kịp thời nắm bắt được thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những sai phạm, dấu hiệu trục lợi chính sách, việc triển khai có nơi còn chậm, hoặc có một số điểm nội dung chưa phù hợp... để kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp trực tiếp với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo, giải quyết, xử lý và điều chỉnh văn bản hướng dẫn. Kết quả đó góp phần kịp thời vào việc giải ngân trên phạm vi toàn quốc đợt 1 cơ bản thuận lợi, chính xác đối với trên 12.900 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho trên 12,4 triệu người dân, gần 21.000 hộ kinh doanh.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại biểu tham dự Hội nghị  
 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần cùng chính quyền khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức sơ kết, xây dựng các mô hình điểm và đăng ký thực hiện danh hiệu cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng và triển khai nhiều mô hình hoạt động, chương trình cụ thể gắn với cuộc vận động ở cơ sở.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, tính đến ngày 8/12/2020, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 5.120 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được 734,21 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trên 4.385 tỷ đồng.

Cùng với các cuộc vận động, Mặt trận cũng đã thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh… Việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến cơ quan Đảng, Nhà nước và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến Quốc hội và HĐND cùng cấp ngày càng cụ thể, sâu sát. Với 6.750 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng Báo cáo kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam gửi Quốc hội tại 02 kỳ họp trong năm theo hướng gọn, rõ, trọng tâm, trọng điểm, trực diện theo nhóm vấn đề được Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác mặt trận như hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở một số nơi chưa theo kịp tình hình, có lúc, có nơi còn thiếu chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để đề ra các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác.  Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh và thực hiện phong trào đoàn kết sáng tạo chưa có nhiều giải pháp mới và hiệu quả. Chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận chưa đồng đều ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, một số nơi chưa tổ chức phản biện xã hội. Công tác nắm tình hình nhân dân của Mặt trận có nơi, có thời điểm chưa kịp thời…


Các đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư khóa IX 
 

Mặt trận cũng đề ra trọng tâm công tác năm 2021, đó là vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng các hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị…

Đáng chú ý, theo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì giám sát 5 nội dung: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế; giám sát các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…/.

Nguồn: Theo dangcongsan.vn
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 6.104
Hôm qua : 6.193
Tháng 04 : 130.025
Năm 2021 : 503.851