Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành đường bộ Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn hướng dẫn tuyên tuyền về bầu cử Quốc hội khóa XV.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tư liệu 
 
 

Thực hiện Công văn số 47-CV/BTGĐUK ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền, Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ thực hiện công tác tuyên truyền theo văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 
 
Cụ thể, Trong tháng 4, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. 
 
Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong những năm gần đây. 
 
Từ 1/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tuyên truyền về diễn biến bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23/5/2021.
 
Sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.
 
10 khẩu hiệu tuyên truyền tiêu biểu
 
1. Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.
 
5. Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân.
 
6. Sáng suốt lực chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
 
8.   Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
 
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
 
Về nội dung tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động: Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.
 
Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam- tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
 
7 khẩu hiệu tuyên truyền tiêu biểu
 
1. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 135 Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021).
 
2. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt; Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.
 
3. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
 
4. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động.
 
5. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
 
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

Tác giả: P.V
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 2.589
Hôm qua : 6.249
Tháng 05 : 36.255
Năm 2021 : 593.050