Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra đó là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội ...
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 1.880
Hôm qua : 3.248
Tháng 02 : 105.134
Năm 2021 : 199.594