Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện: “Các đơn vị phải sớm giải ngân, giảm thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sau Covid -19”

“Các đơn vị phải sớm giải ngân, giảm thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sau Covid -19” là yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đối với các đơn vị tại Hội nghị giao ban tháng 4, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020, sáng nay ( 7/5).  
Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị giao ban.

Hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Tổng cục ĐBVN là Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án và các Sở Giao thông vận tải.

Tại Hội nghị, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính Nguyễn Hải Vinh cho biết năm 2020, Tổng cục được Bộ GTVT giao chủ trì soạn thảo 14 văn bản, gồm: 1 hồ sơ Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), 1 Quyết định trình Chính phủ và 12 Thông tư. Tính đến nay, Tổng cục đã trình 10/14 dự thảo văn bản, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL đã trình theo yêu cầu của Bộ GTVT. Về xây dựng Luật GTĐB (sửa đổi): Đã tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc nhóm trực tuyến, đặc biệt ngay cả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để tập trung xây dựng dự thảo văn bản đảm bảo chất lượng, trình Bộ GTVT đúng thời gian quy định. 

Kế hoạch bảo trì đường bộ, Rà soát, trình Bộ bổ sung kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2020 (Bộ GTVT đã ban hành QĐ phê duyệt điều chỉnh KH bảo trì hệ thống QL 2020 lần 1 – nguồn KP chi hoạt động kinh tế đường bộ cho Dự án sửa chữa cầu Thăng Long); Đôn đốc các đơn vị hoàn thành xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2021. Phối hợp với các cơ quan liên quan chạy thử phần mềm xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ.

 Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng GTĐB, đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Cục, Ban QLDA, Sở GTVT lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh theo ủy quyền và trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các dự án bảo trì năm 2020, đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống quốc lộ; xử lý các vấn đề điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh tiến độ công trình các dự án SCĐK theo kế hoạch năm 2019-2020 nhằm tăng hiệu quả đầu tư, hiệu quả bảo trì đường bộ nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án.

Vụ trưởng Vụ Quản lý bảo trì báo cáo về tiến độ bảo trì 2020.

Công tác an toàn giao thông (ATGT), triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT đến các Cục QLĐB, Sở GTVT và đơn vị liên quan về công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5, bố trí cán bộ trực, thực hiện công tác báo cáo theo quy định.  Triển khai công tác thẩm tra ATGT để lập “Báo cáo giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên QL.1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm” theo chỉ đạo của Bộ GTVT và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; ưu tiên sơn kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, đèn chiếu sáng tại các nút giao đông dân cư. Riêng các tuyến đường đèo dốc, vực sâu nguy hiểm tăng cường tường phòng hộ, xây dựng các đường cứu nạn, hốc cứu nạn để cứu nguy cho các xe mất phanh; hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc. Tháng 4 đã xử lý 4 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; sơn kẻ 8 km vạch sơn kẻ đường; thay thế, điều chỉnh 62 biển báo, sửa chữa, bổ sung 3 km hộ lan tôn sóng.

Công tác KSTTX, tiếp tục chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT tăng cường công tác KSTTX; phối hợp đồng bộ trong công tác KSTTX, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và sự chuyển biến về nhận thức của chính quyền các địa phương, các đơn vị chủ hàng, chủ phương tiện nhằm giảm thiểu các xe quá tải. Tháng 4, các Cục QLĐB, Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra 11.356 xe, trong đó có 1.437 xe vi phạm (chiếm tỉ lệ 12,6%), tước 524 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 15,33 tỷ đồng.

Công tác quản lý vận tải, thường xuyên phối hợp các Sở GTVT cập nhật tình hình, tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động vận tải, đánh giá để đề xuất giải pháp hạn chế tác động do dịch gây ra.  Tổ chức giải quyết các vướng mắc, kiến nghị cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và Sở GTVT địa phương trong lĩnh vực hoạt động vận tải. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Công tác quản lý phương tiện, người lái, triển khai đến các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trong toàn quốc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT về công tác phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ không tiếp nhận hồ sơ vượt quá lưu lượng đào tạo quy định. Xây dựng Dự thảo Quy chuẩn thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của học viên lái xe và quy chuẩn thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe.  Hướng dẫn các Sở GTVT sử dụng Bộ đề sát hạch 600 câu lý thuyết và hoàn thiện phần mềm, bộ đề sát hạch lý thuyết để chuyển giao cho các Sở GTVT, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe. Báo cáo Bộ cho phép thực hiện các thủ tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kết nối với công dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục cấp mới và đổi GPLX. Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng phần mềm để công khai và lưu trữ quá trình giám sát phòng sát hạch lý thuyết, xe sát hạch tại các trung tâm sát hạch tại Tổng cục và các cơ quan liên quan. Nghiên cứu bổ sung mã vạch hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX và liên kết với hệ thống thông tin quản lý GPLX. Hướng dẫn các Sở GTVT chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo.  

Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án và các Sở Giao thông vận tải.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục trình Bộ các dự thảo, Thông tư, dự thảo, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật và  văn bản QPPL đã trình và tiếp tục tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL mới đã ban hành.  

Về công tác kế hoạch, Tổng cục trưởng yêu cầu triển khai kế hoạch vốn XDCB theo tiến độ vốn Bộ GTVT giao. Tiếp tục tham gia ý kiến các hồ sơ Báo cáo ĐXCT đầu tư Dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch trung hạn năm 2021-2025 do Ban các QLDA lập; Tổ chức họp bảo vệ xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2021, tổng hợp trình Bộ GTVT. Trình Bộ GTVT bổ sung kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2020.

 Đối với, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng GTĐB, tiếp tục phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo kế hoạch vốn được giao đối với các dự án bảo trì năm 2020; Triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo ATGT trên hệ thống quốc lộ. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm ATGT, vi phạm KCHTGT.

Công tác ATGT, KSTTX và phòng, chống thiên tai, cần  tăng cường công tác sửa chữa mặt đường êm thuận; tập trung sửa chữa, chỉnh trang các công trình an toàn giao thông. Xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT phát sinh trong quá trình khai thác; tiếp tục kiểm tra, xử lý ngay các vị trí nhỏ lẻ phát sinh gây mất an toàn giao thông; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, tình trạng vi phạm an toàn trong thi công, đổ vật liệu lấn chiếm lòng đường và phối hợp, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm soát, xử lý xe quá khổ quá tải trên đường bộ. Xây dựng phương án tổ chức giao thông, phân luồng QL.2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, báo cáo Bộ GTVT làm việc với NĐT về việc di dời Trạm thu phí.

Đối với công tác quản lý vận tải, Tổng cục trưởng yêu cầu triển khai xây dựng Đề án quản lý lái xe và hoạt động kinh doanh vận tải toàn quốc. Tiếp tục biên soạn sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt - Lào và Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt - Lào.

Công tác quản lý phương tiện, người lái cần tiếp tục phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ - Bộ GTVT xây dựng Dự thảo Quy chuẩn thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của học viên lái xe và quy chuẩn thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (ca bin tập lái xe);  Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống máy chủ và phần mềm Quản lý giấy phép lái xe TW để đưa dịch vụ công đổi GPLX mức độ 3 lên mức độ 4. Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng phần mềm để công khai và lưu trữ quá trình giám sát phòng sát hạch lý thuyết, xe sát hạch tại các trung tâm sát hạch tại Tổng cục ĐBVN và các cơ quan liên quan. Triển khai bổ sung mã vạch hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX và liên kết với hệ thống thông tin quản lý GPLX. Tập huấn, chuyển giao phần mềm, bộ đề sát hạch lý thuyết để chuyển giao cho các Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch.

Công tác khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế, tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc; Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ thuộc dự án VRAMP; dự án quản lý khai thác, giám sát dữ liệu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Hoàn thiện Đề án ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải lĩnh vực đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình TTgCP.
 

Tác giả: Khánh Hồng
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 6.365
Hôm qua : 8.255
Tháng 09 : 128.761
Năm 2022 : 1.264.515