Đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy mạnh thi công, hoàn thành các khâu để giải ngân số vốn giao, hoàn thành kế hoạch giải ngân cả năm.

Đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong kế hoạch công tác từ nay đến 31/12/2019 mà Tổng cục ĐBVN đặc biệt chú trọng chỉ đạo các chủ đầu tư

      

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ năm 2019 và một số công tác trọng tâm từ nay đến 31/12/2019.

Theo đó, một số nhiệm vụ cơ bản trong kế hoạch trọng tâm của Tổng cục ĐBVN từ nay đến 31/12/2019 là triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là dự thảo Luật Giao thông đường bộ và Thông tư sửa đổi Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT; Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức và các Chương trình đề án;

Đồng thời, đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy mạnh thi công, đẩy mạnh việc hoàn thành các khâu để giải ngân số vốn giao và hoàn thành kế hoạch giải ngân cả năm. Phấn đấu hoàn thành 100% vốn cấp năm 2019; Báo cáo Bộ GTVT, Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương điều hòa, điều chỉnh dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019;

Cho phép chuẩn bị đầu tư các công trình sửa chữa đường bộ năm 2020;

Tăng cường quản lý chất lượng các dự án sửa chữa, công tác BDTX, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm HLATĐB. Triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng đối với các công trình SCĐK theo Kế hoạch bảo trì năm 2019;

Thực hiện các biện pháp trong BDTX, sửa chữa định kỳ, đột xuất, kiểm tra, kiểm định, quan trắc vv... nhằm hạn chế sự xuống cấp của các tuyến đường bảo đảm giao thông an toàn thông suốt; Xử lý kịp thời các sự cố cầu đường; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm ...;

Xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên quốc lộ; bổ sung vạch sơn, biển báo, đinh phản quang và các điểm mất ATGT phát sinh trong quá trình khai thác ... ; Tổ chức khắc phục thiên tai sự cố xảy ra nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt;

Tiếp tục hợp tác quốc tế và đẩy mạnh ứng dụng KHKT và CN trong quản lý, bảo trì; Tiếp tục thu thập CSDL đường bộ trong dự án VRAMP phục vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu để quản lý và là một bộ phận của Cách mạng CN 4.0;

Triển khai đầy đủ các Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ; triển khai chính phủ điện tử;

Triển khai các công việc khác theo chương trình và chức năng nhiệm vụ.

Cũng tại văn bản báo cáo, Tổng cục ĐBVN đã nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ đến 01/12/2019 với chi tiết các nội dung về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo trì đường bộ; Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường quốc lộ; Công tác ATGT và phòng chống thiên tai; Công tác giải ngân vốn bảo trì đường bộ;  Quản lý, bảo trì cầu đường tại các dự án BOT; Về giao thông địa phương; Công tác khoa học công nghệ trong quản lý, bảo trì đường bộ; Các công tác khác.

Nội dung chi tiết: file đính kèm.

Tác giả: VM
Nguồn: Tổng cục ĐBVN
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.996
Hôm qua : 2.813
Tháng 01 : 72.283
Năm 2021 : 72.283