A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh và tăng cường về quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, đường cao tốc do doanh nghiệp quản lý, bảo trì

“Công tác quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên là khâu quan trọng bậc nhất trong hoạt động bảo trì để duy trì tình trạng tuyến đường được khai thác an toàn, thông suốt, hạn chế sự xuống cấp”. 

Đó là khẳng định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 382/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 18/11/2019 về việc chấn chỉnh và tăng cường về quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, đường cao tốc do doanh nghiệp quản lý, bảo trì gửi các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT; Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV; Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Bình Phước

 

 

Ảnh minh họa: Internet.

Nội dung Văn bản cũng nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản chỉ đạo về công tác này. Các năm qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) cũng đã ban hành rất nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trong việc quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng và chất lượng BDTX đường bộ do doanh nghiệp đầu tư, quản lý khai thác và bảo trì. Các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC đã có cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều doanh nghiệp là chủ đầu tư đã thành lập doanh nghiệp con hoặc lựa chọn nhà thầu có ý thức trách nhiệm, có năng lực và kinh nghiệm, tích cực đầu tư máy móc thiết bị, tuyển dụng nhân lực có tay nghề và ứng dụng các phần mềm để thực hiện các hợp đồng quản lý và BDTX tốt; công tác nghiệm thu cơ bản được các đơn vị thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên qua công tác kiểm tra của Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN, các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, kiểm tra của các Vụ tham mưu, ý kiến phản ánh của chính quyền địa phương và cử tri cho thấy vẫn còn các tuyến đường do doanh nghiệp quản lý bảo trì có chất lượng BDTX chưa đạt yêu cầu; đơn vị BDTX chưa làm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, một số Các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT chưa thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, còn dễ dãi trong việc nghiệm thu đánh giá chất lượng thực hiện, cá biệt có đơn vị hoặc tuyến đường còn hiện tượng buông lỏng quản lý, BDTX. Dẫn đến chất lượng mặt đường xấu, nhiều nơi xuất hiện mặt đường vỡ, ổ gà, sình lún vv.., sơn kẻ mờ, cỏ cây chưa được phát quang, lề đường lún võng hoặc gồ cao, rãnh cống đọng rác, tắc …nhưng không được sửa chữa, mặc dù trong giá và yêu cầu kỹ thuật đã quy định tại hợp đồng. Công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm lấn chiếm, tập kết vật tư, vật liệu, hàng hóa, nông sản, san lấp mặt bằng và đấu nối chưa được quản lý chặt chẽ, chưa phát hiện và xử lý đối với hư hỏng, mất mát hoặc nhổ, di dời mốc GPMB, mốc lộ giới. Bên cạnh việc chưa quyết liệt của địa phương trong việc cưỡng chế vi phạm, còn thể hiện việc quản lý của các cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ còn nhiều hạn chế, chưa thể hiện hết trách nhiệm trong công tác này; các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, BDTX đường bộ chưa tổ chức lực lượng tuần đường đầy đủ, làm ngơ trước các vi phạm, chậm phát hiện để báo cáo cơ quan quản lý đường bộ xử lý đối với các vi phạm; chưa quyết liệt ngăn chặn các vi phạm đất và hành lang đường bộ.

Để khắc phục các tồn tại trên đối với tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức Hợp đồng BOT, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC phải chú trọng triển khai khẩn trương và thường xuyên một số công việc sau:

Về công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Rà soát, bổ sung lực lượng cán bộ làm công tác tuần đường; phân công rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC (hoặc đơn vị tương đương), Phòng, Ban trực thuộc để tăng cường hiệu lực và hiệu quả công tác này; Khẩn trương ban hành các văn bản quy định rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với công tác này nếu chưa ban hành hoặc đã ban hành nhưng cần sửa đổi, bổ sung.

Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm quản lý bảo vệ tốt KCHTGTĐB, đặc biệt là các hành vi lấn chiếm đất của đường bộ, đất đã được đền bù thu hồi, phá hoại, di dời cọc mốc GPMB, cọc mốc lộ giới đường bộ, san lấp mặt bằng, đấu nối trái phép trong phạm vi HLATĐB;

Có các biện pháp để phát hiện kịp thời các vi phạm; thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn vi phạm; Kiên quyết xử lý ngay các vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; Không để vi phạm kéo dài nhưng không xử lý dẫn đến hiện tượng coi thường pháp luật, dây dưa chây ỳ không khắc phục;

Thông báo cho cơ quan quản lý đường bộ (Cục QLĐB hoặc Sở GTVT) để phối hợp lập biên bản và đề nghị UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và các quy định của Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề nghị chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế vi phạm, đấu tranh ngăn chặn hiện tượng vi phạm. Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, Ban ATGT cấp tỉnh chỉ đạo nếu UBND cấp huyện không thực hiện. Trường hợp vi phạm không được xử lý báo cáo để Tổng cục ĐBVN báo cáo Bộ GTVT, cơ quan nhà nước cấp trên hoặc đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo xử lý.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhà thầu hoặc đơn vị được giao bảo dưỡng thường xuyên thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm về tuần đường, trách nhiệm về quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Thông tư của Bộ GTVT về công tác tuần kiểm đường bộ, Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên TCCS:2013/TCĐBVN, Tiêu chuẩn quản lý, Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc, các quy định hiện hành và hợp đồng đã ký;

Về công tác BDTX quốc lộ và đường cao tốc:

Ra quân tổng rà soát các tuyến đường để xác định các tồn tại về chất lượng bảo dưỡng, nhất là chất lượng mặt đường, công việc có liên quan đến thoát nước, công việc phát cây, cắt xén cỏ, công tác vệ sinh mặt đường, lau chùi vệ sinh và sơn dặm biển báo hiệu đường bộ. Thống kê ghi rõ các hư hỏng, tồn tại cần khắc phục.

Yêu cầu về thời gian thực hiện: Đợt đầu tiên sau khi văn bản này được ban hành và phải xong trước ngày 25/01/2019 (tức 20 tháng 12 Âm lịch) để kịp thời yêu cầu nhà thầu sửa chữa đảm bảo giao thông dịp Tết Âm lịch; Các lần khác được thực hiện thường xuyên trong cả năm, nhất là trước các dịp nghỉ lễ, tết vv…

Yêu cầu nhà thầu hoặc đơn vị BDTX khắc phục ngay các tồn tại về các hư hỏng ổ gà, sình lún; khắc phục tình trạng mặt đường ngập đọng nước; cắt xén, không để cỏ cây mọc che khuất biển báo, cọc tiêu, cột Km, hạn chế tầm nhìn; sơn dặm biển báo vạch sơn mờ, vệ sinh lau chùi sạch sẽ biển báoATGT; củng cố các công trình ATGT bị hư hỏng, mất mát (hộ lan, cọc tiêu, lan can tay vịn vv…).

Riêng đối với đợt cao điểm phục vụ GTVT dịp Tết Âm lịch phải hoàn thành sửa chữa trước ngày 31/01/2019 (tức ngày 26 tháng 12 Âm lịch); các thời điểm khác trong năm thực hiện thường xuyên, liên tục.

Yêu cầu tất cả các nhà thầu, chủ đầu tư thi công trên đường bộ đang khai thác (gồm nhà thầu sửa chữa bảo trì đường bộ, nhà thầu xây dựng trên đường đang khai thác, nhà thầu xây dựng công trình thiết yếu và nhà thầu khác), tổ chức, cá nhân có liên quan : Khi thi công phải thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn theo đúng Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT, Tiêu chuẩn TCCS 14:2016/TCĐBVN-Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác.

Sau khi thi công xong phải thu dọn máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, chất thải rắn, chất thải lỏng và vệ sinh sạch sẽ công trường hoàn trả mặt bằng trước khi bàn giao lại cho cơ quan quản lý đường bộ và rút lực lượng thi công.

Riêng đối với đợt cao điểm trước Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 các công việc này phải hoàn thành trước ngày 31/01/2019.

Trong quá trình thực hiện đặc biệt lưu ý đến các tuyến đường: có lưu lượng vận tải lớn, quan trọng, dẫn đến các khu vực lễ hội, các tuyến đường kết cấu mặt đường yếu, đã khai thác nhiều năm chưa được sửa chữa định kỳ (Ví dụ: các tuyến cao tốc, các dự án BOT trên QL1, đường Hồ Chí Minh, QL.10, QL.18, QL.19, QL.91…). 

Bên cạnh đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa quy định tại Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 61/CĐ-BGTVT ngày 20/12/2018 của Bộ GTVT về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC đề nghị Cục QLĐB, Sở GTVT tại địa bàn hướng dẫn xử lý. Nếu cần báo cáo và đề xuất Tổng cục ĐBVN để được giải đáp.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Bài viết liên quan
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 755
Hôm qua : 1.149
Tháng 05 : 21.129
Năm 2019 : 227.880