Công bố, điều chỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn các cầu trên hệ thống quốc lộ năm 2019

Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố, điều chỉnh công bố các cầu hạn chế tải trọng và khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

 

Ảnh minh họa: Internet.

Trên cơ sở báo cáo của các Cục Quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải quản lý quốc lộ, sau khi rà soát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố, điều chỉnh công bố các cầu hạn chế tải trọng và khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cụ thể như sau:

Địa chỉ truy cập danh sách các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: https://drvn.gov.vn/csdl-noi-bo/quan-ly-bao-tri/cong-bo-tai-trong-kho-gioi-han/dieu-chinh-tai-trong-kho-gioi-han-nam-2019.html?site=20830

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Cục Quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, cập nhật các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ thuộc phạm vi quản lý, trường hợp có thay đổi về tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ đã được công bố tại địa chỉ nêu trên thì báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật, điều chỉnh kịp thời.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo để các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện.

VM

Nguồn: Tổng cục ĐBVN
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 58
Hôm qua : 1.651
Tháng 09 : 66.246
Năm 2020 : 373.400