Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện công tác QLBT KCHTGTĐB theo kế hoạch bảo trì năm 2019

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 8609/TCĐBVN-QLBTĐB gửi hỏa tốc tới các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV; Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Các Ban QLDA thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Sở Giao thông vận tải được giao quản lý quốc lộ về việc đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện công tác QLBT KCHTGTĐB theo kế hoạch bảo trì năm 2019.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, thời gian vừa qua, các Chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt các dự án SCĐK trong Kế hoạch bảo trì năm 2019, tuy nhiên tiến độ vẫn đang rất chậm và không hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Tổng cục tại các Văn bản số 7074/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 24/10/2018 và Văn bản số 7658/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/11/2018).

Để đảm bảo tiến độ tổng thể thực hiện Kế hoạch bảo trì năm 2019 của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh công tác lập hồ sơ dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; đảm bảo hoàn thành công tác này trước ngày 30/12/2018; Đồng thời, tổ chức xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 8338/TCĐBVN-KHĐT ngày 10/12/2018.

Bên cạnh yêu cầu các chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng cục ĐBVN và Bộ GTVT về việc không hoàn thành kế hoạch bảo trì năm 2019, Tổng cục ĐBVN sẽ xem xét việc điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với các dự án triển khai chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Tổng cục.

Các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 469
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.650
Năm 2020 : 173.870