Nghiên cứu, tham gia ý kiến sửa đổi Thông tư số 60/2017/TT-BTC

Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản số 7224/TCĐBVN-TC gửi các Vụ trực thuộc và các Cục QLĐB I, II, III, IV về việc nghiên cứu, tham gia ý kiến sửa đổi Thông tư số 60/2017/TT-BTC

Tổng cục ĐBVN đang trình Bộ Giao thông vận tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ, đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án tổng thể về Quỹ bảo trì đường bộ bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1262/TTg-CN ngày 18/9/2018 về việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; Bộ Tài chính có văn bản số 10828/BGTVT-TC ngày 26/9/2018 về việc triển khai văn bản số 1262/TTg-CN ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung văn bản nêu rõ, sau khi Nghị định số 18/2012/NĐ-CP được sửa đổi sẽ phải sửa đổi Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho phù hợp. Để đảm bảo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ trong năm 2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần phải sửa đổi của Thông tư 60/2017/TT-BTC.

Các đơn vị có ý kiến gửi về Vụ Tài chính – Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 11/11/2018.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

 

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 66
Hôm qua : 1.651
Tháng 09 : 66.254
Năm 2020 : 373.408