Rà soát các cầu hạn chế tải trọng trên hệ thống quốc lộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV; Các Sở Giao thông vận tải quản lý quốc lộ thực hiện, báo cáo đúng tiến độ và nội dung yêu cầu việc rà soát các cầu hạn chế tải trọng trên hệ thống quốc lộ.

Ảnh minh họa, nguồn: internet.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 2491/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 25/4/2019 về việc công bố, điều chỉnh công bố tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ năm 2019. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thống kê, tổng hợp và công bố tạm thời các cầu hạn chế tải trọng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ: https://drvn.gov.vn/csdl-noi-bo/quan-ly-bao-tri/cong-bo-tai-trong-kho-gioi-han/dieu-chinh-tai-trong-kho-gioi-han-nam-2019.html?site=20830

Để đảm bảo thông tin về các cầu hạn chế tải trọng trên hệ thống quốc lộ được công bố chính xác theo tải trọng thực tế đang khai thác, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị:

Đối với các cơ quan, đơn vị đã gửi báo cáo:

Tiến hành rà soát thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của các cầu đã được công bố tạm thời trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN (tại địa chỉ nêu trên). Trong đó lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra, rà soát và chuẩn xác lại tải trọng thiết kế, tải trọng khai thác của cầu đối với các cầu đã báo cáo có tải trọng thiết kế là H13, H30 nhưng không cắm biển hạn chế tải trọng.

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo

Yêu cầu khẩn trương báo cáo các cầu hạn chế tải trọng theo mẫu tại địa chỉ: https://drvn.gov.vn/csdl-noi-bo/quan-ly-bao-tri/cong-bo-tai-trong-kho-gioi-han/dieu-chinh-tai-trong-kho-gioi-han-nam-2019.html?site=20830.

Báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 06/7/2019, đồng thời tệp dữ liệu gửi vào hộp thư điện tử của Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ: vuquanlybaotri@gmail.com.

VanMay

Tác giả: VM
Nguồn: .
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 103
Hôm qua : 1.330
Tháng 02 : 28.664
Năm 2020 : 59.548