Tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá, nghiệm thu công tác QL, BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký phát hành văn bản số 6837/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 15/10/2018 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá, nghiệm thu công tác QL, BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện gửi các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV; Các Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Nam, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Tổng cục ĐBVN.

Thực hiện chương trình xây dựng bổ sung văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 tại văn bản số 10331/BGTVT-PC ngày 13/9/2018 của Bộ GTVT,  trong đó Bộ GTVT giao Tổng cục ĐBVN chủ trì soạn thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá, nghiệm thu công tác quản lý, BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện. Tổng cục ĐBVN đã thành lập tổ biên tập và dự thảo Thông tư theo quy định.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiên cứu dự thảo Thông tư và có văn bản tham gia góp ý đối với nội dung Dự thảo để Tổng cục ĐBVN hoàn thiện trước khi trình Bộ GTVT.

Đề nghị ý kiến góp ý gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam qua địa chỉ email: vuquanlybaotri@gmail.com và gửi bằng văn bản qua địa chỉ fax: 0438.571.440 trước ngày 17/10/2018.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư: xem tại mục Văn bản dự thảo Website Tổng cục ĐBVN http://drvn.gov.vn/van-ban-du-thao

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 145
Hôm qua : 1.210
Tháng 06 : 2.538
Năm 2020 : 184.408