THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:


1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Các yêu cầu, điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu và vị trí việc làm:

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 12 viên chức ngạch chuyên viên.

- Số lượng, mô tả chi tiết từng vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện của các vị trí dự tuyển tại Phụ lục I kèm theo.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP): 

- Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào.

- Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

- Ảnh 4x6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm theo bản phô tô một số văn bản sau: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục đào tạo công nhận, công chứng, dịch thuật sang tiếng việt.

b. 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được lựa chọn 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng để đăng ký; trường hợp nào đăng ký dự tuyển 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. 

4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 05/6/2020.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và số điện thoại liên hệ: 

Văn phòng, Ban Quản lý dự án 4, số 45A, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; 

Điện thoại liên hệ: 0913.577.848 (Anh Hưng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

- Thời gian: 

+ Vòng 1: Trước ngày 11/6/2020

+ Vòng 2: Trước ngày 20/6/2020.

- Địa điểm: Ban Quản lý dự án 4, Số 45A đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Phương thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

7. Nội dung xét tuyển.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b. Vòng 2

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành (Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 11, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018). 

8. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên chỉ được cộng vào kết quả phỏng vấn hoặc thực hành của người dự tuyển ở vòng 2, cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7.5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi đủ từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2.5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 8 văn bản này cao hơn lấy theo tứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

10. Hoàn thiện hồ sơ.

a. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký Hợp đồng làm việc: Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến Ban Quản lý dự án 4 để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và Ký hợp đồng làm việc. 

Hồ sơ gồm có:

- Bản khai Sơ yếu lí lịch tự thuật dán ảnh 4x6 cm, có dấu giáp lai vào ảnh, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đồng thời xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chứng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục đào tạo công nhận, công chứng, dịch thuật sang tiếng việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Hai ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau; hai phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.

- Phiếu lí lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 250x340x5mm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại liên hệ.

b. Trách nhiệm của người trúng tuyển

Căn cứ thời hạn ghi trên thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án 4 để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Ban Quản lý dự án 4 phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

- Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Ban Quản lý dự án 4 phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Ban Quản lý dự án 4 thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả theo quy định.

11. Phí tuyển dụng: 

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, Ban Quản lý dự án 4 sẽ thông báo mức thu lệ phí xét tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vì mức lệ phí phụ thuộc vào số lương thí sinh đăng ký dự tuyển). 

Những người đủ điều kiện dự thi xem thông báo và nộp lệ phí xét tuyển tại địa điểm tổ chức xét tuyển.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Ban Quản lý dự án 4 theo số điện thoại 0915.023.628 hoặc 0913.577.848 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN CÁC VỊ TRÍ DỰ TUYỂN 

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển

 

Tác giả: PV
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 4.269
Hôm qua : 4.601
Tháng 05 : 85.339
Năm 2022 : 703.509