Tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Quỹ Bảo trì ĐBTW thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục ĐBVN

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản số 7772/TCĐBVN-QLBTĐB về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Quỹ Bảo trì ĐBTW thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục ĐBVN gửi các Vụ, Cục, Ban QLDA, các đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN; Các Sở GTVT được giao quản lý quốc lộ.

 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

 

Theo đó, căn cứ các quy định tại: Luật Đấu thầu năm 2013 về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 3907/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2016 của Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch thực hiện đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các đơn vị tham mưu của Tổng cục, các Cục, các Sở GTVT, các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu  thi công sửa chữa, mua sắm hàng hóa được lựa chọn nhà thầu qua mạng, trừ các trường hợp như: Các công trình sửa chữa đột xuất, khẩn cấp, khắc phục hậu quả bão lũ, tai nạn giao thông cần thực hiện ngay để đảm bảo giao thông; Các công trình Cơ quan nhà nước từ chối đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia; Các trường hợp đặc thù khác như gói thầu trong kế hoạch bảo trì có giá trị rất nhỏ (thi công sửa chữa <500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa <100 triệu đồng) việc đấu thầu qua mạng khó thành công và các trường hợp đặc biệt khác.

Các cơ quan, đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, căn cứ Mục II Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Không đề xuất chỉ định thầu trái các quy định của pháp luật về đấu thầu; Chủ động đề xuất các hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh hơn đối với những gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu nhưng nếu cần áp dụng các hình thức khác sẽ hiệu quả hơn.

Đồng thời, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục, các Sở GTVT, các Ban QLDA và các cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định nêu trên và nội dung văn bản này;  Đối với phần vốn địa phương, khuyến khích các Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và các hình thức cạnh tranh hơn.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 61
Hôm qua : 1.651
Tháng 09 : 66.249
Năm 2020 : 373.403